Hallituksen kärkihankkeilla lisää liikettä kouluihin ja arkeen

9.9.2015


Liikunta ja aktiivinen elämäntapa on erityisesti mukana kahdessa hankkeessa.

Hallitus on tällä viikolla esitellyt hallitusohjelmaan kuuluvia kärkihankkeita. Liikunta ja aktiivinen elämäntapa on erityisesti mukana kahdessa hankkeessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitteli eilen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen kärkihanketta ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen tänään osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita, joiden joukossa on myös hanke liikkeen lisäämisestä kouluihin.

- Nyt esitellyt sisällöt tarjoavat liikunta- ja urheiluyhteisölle upean mahdollisuuden rakentaa uudenlaista yhteistyötä ja uudistaa nykyisiä toimintatapoja kokeillen. Urheilujärjestöillä on keskeinen rooli esimerkiksi koululaisten iltapäivätoiminnassa. Urheiluyhteisö on vahvasti sitoutunut kehittämään omaa toimintaansa liikkeen lisäämiseksi jokaisen suomalaisen arjessa ja osallistumaan sitä kautta työhön kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi, toteaa Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

- Erityisen iloinen olemme ministeri Sanni Grahn-Laasosen esiin nostamasta Liikkuva koulu –hankkeen valtakunnallistamisesta. Sen tavoitteena on varmistaa tunti liikuntaa jokaiselle koululaiselle. Grahn-Laasonen nosti yhdeksi liikkeen lisäämisen keinoksi kolmannen sektorin roolin mukaan oton koulujen iltapäivätoimintaan. Liikunta- ja urheilujärjestöjen yhdessä rakentamassa koulustrategiassa painopistealueeksi on valittu iltapäivisin tapahtuvan harrastustoiminnan edistäminen. Hyväksi havaittu toimintatapa on urheiluseurojen ja koulujen välisen yhteistyön lisääminen, korostaa erityisasiantuntija Jukka Karvinen.

Liikuntayhteisön näkökulmasta erityistä mielenkiintoa kohdistuu myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihankkeeseen, jolla lisätään terveitä elämäntapoja mukaan lukien liikuntaa. Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän käsittelyssä olevalla hankkeella on tavoitteena aktivoida ihmisiä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja ministeriöiden rajat ylittäen.

- Olemme innostuneita ministeri Juha Rehulan esiin nostamasta kärkihankkeesta. Liikuntayhteisö haluaa olla mukana etsimässä ratkaisuja siihen, että mahdollisimman moni liikkuisi itselleen sopivilla tavoilla ja voisi hyvin. Yhdessä voimme tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin. Tätä työtä olemme verkostomaisesti edistämässä jo lähes 100 toimijatahon kanssa, toteaa Liikkujan polku –verkoston koordinaattori Matleena Livson.

- Liikuntajärjestöt ovat lähteneet rakentamaan myös aivan uudenlaista poikkihallinnollista yhteistyötä kaupunkien ja kuntien kanssa kokeilukulttuurin periaattein. Vuosi sitten käynnistyneen täydelliset liikuntakuukaudet toimintamallin periaate on osallistaa ihmisiä toimivien ratkaisujen tuottamiseen. Tänä vuonna jo 30 kuntaa testaa tätä toimintatapaa liikkeen lisäämiseksi. Kutsumme kaikki Suomen kunnat ja kaupungit mukaan, kannustaa Valon Lisää liikettä –yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Lisätietoja:

Teemu Japisson, Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri, puh. 0400 878 949
Pekka Nikulainen, Valon Lisää liikettä –yksikön johtaja puh. 0400 387 326

Lähde: www.sport.fi