Toiminnallinen oppiminen

Toiminnallinen oppiminen alakoulu 
(2 + 2 h tai puolikas veso 3h)
Toiminnallinen oppiminen yläkoulu (3h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallinen oppiminen -koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen koulun arjessa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
  • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
  • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
  • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi