Lasten Liike

- Jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua liikuntaharrastukseen


Mikä Lasten Liike?

Lasten Liikkeessä on kysymys lasten innostamisesta liikkumaan ja harrastusten pariin, sekä kipinän syttymisestä ohjata ja toimia yhdenvertaisesti harrastusten järjestäjänä. Huomiota on kiinnitetty erityisesti iltapäivisin järjestettävään toimintaan.

Lasten Liike on Suomen Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liike -tunnus kertoo laadukkaasta ja kaikille avoimesta toiminnasta.

Harrastukset lisäävät tutkitusti niin psyykkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia. Hyvistä syistä huolimata enemmistö lapsista liikkuu terveytensä ja kehityksensä kannalta liian vähän.

Lasten Liike on lisännyt iloa ja riemua alakoululaisten päiviin vuodesta 2016. Lasten Liikkeessä painottuvat saavutettavuus ja kaikille avoin toiminta. Erityisiä liikunnallisia lajitaitoja ei tarvita, tärkeintä on liikunnasta nauttiminen ja yhdessä iloitseminen. 

Toimintamallia voi hyödyntää iltapäivien kerhotoiminnan lisäksi myös muussa seuratoiminnassa.

Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.


Hämeen Liikunta ja Urheilu sekä muut Liikunnan aluejärjestöt järjestävät Lasten Liike -ohjaajakoulutuksia

Lue lisää Lasten Liikkeestä sen omilta verkkosivuilta.