Verkostoilla lisää liikettä lasten arkeen

Hämeen Liikunta ja Urheilun tavoitteena on lisätä lasten liikkumista luontaisesti lasten arkipäivässä. Verkostolla on merkittävä rooli lasten liikkumisen lisääjänä, sillä verkoston kautta lapsille saadaan lisää liikkumismahdollisuuksia (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21).

HLU koordinoi kahden eri tason ammatillisia varhaiskasvatusikäisten lasten liikuntaverkostoja:


Loikka-verkosto 
(hallinnon ja koordinoinnin näkökulma)
ILO-verkosto 
(lapsiryhmän ja yksikkötason näkökulma)

Molemmissa verkostoissa jäsenten toivotaan olevan ”vakijäseniä” (esim. toimintakausi kerrallaan), jotta verkostotyö saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Molemmat verkostot ovat toistaiseksi HLU-vetoisia, tapaamisia on noin 2-4/vuosi.

Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla on omat Loikka- ja ILO-verkostot: 

  • Pirkanmaalla (Pirkan loikka -verkosto ja Pirkanmaan ILO -verkosto)
  • Kanta-Hämeessä (Kanta-Hämeen loikka -verkosto ja Kanta-Hämeen ILO -verkosto).

Loikka verkoston toiminta-ajatuksena on lisätä tietoisuutta liikkumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista varhaiskasvatusikäiselle lapselle sekä vertaiskokemusten vaihto.

Verkostossa jaetaan varhaiskasvatusikäisiin lapsiin liittyvää liikuntatietämystä (esim. kuntien liikunnalliset kehittämishankeet) sekä erilaisten toimijoiden näkökulmia (mm. oppilaitokset, järjestöt, tutkimuslaitokset, poliittiset päätökset tai Liikunnan aluejärjestöt). Lisäksi pohditaan yhdessä esimerkiksi toiminta-alueellemme tarvittavia tapahtumia (mm. seminaareja, luentotilaisuuksia ym.) ja niiden järjestämistä.

Loikka -verkostossa jäseniä on hyvä olla 1-2 hlöä/kunta ja heillä on hyvä olla laaja näkemys omasta kunnastaan. Tästä johtuen verkosto on tarkoitettu varhaiskasvatuspalveluissa toimiville johtajille / esimiehille ja koordinaattoreille sekä yhteistyökumppaneille (oppilaitokset ja yhdistykset).


LO (Ilo kasvaa liikkuen) -verkoston toiminta-ajatuksena on Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman toteuttamisen edistäminen lapsiryhmien toiminnassa. Verkoston tapaamisissa käydään läpi Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman ajankohtaisia asioita ja arkityössä mahdollisesti esiin nousevia tarpeita, ideoita ja haasteita Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tiimoilta.

Tähän verkostoon mukaan toivotaan lapsiryhmässä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa toteuttavia henkilöitä (1-2 henkilöä / kunta), joka mahdollisesti olisivat yksikkönsä liikuntatsemppareita/-VIPpejä/-lähettejä ja toimisivat siten myös oman kuntansa liikuntaverkostossa.


Mikäli haluat liittyä mukaan verkostoihin, ota yhteys 
asiantuntija, lasten ja nuorten liikunta, Suvi Vuorela suvi.vuorela@hlu.fi