Verkostoilla lisää liikettä lasten arkeen

Hämeen Liikunta ja Urheilun tavoitteena on lisätä lasten liikkumista luontaisesti lasten arkipäivässä. Verkostolla on merkittävä rooli lasten liikkumisen lisääjänä, sillä verkoston kautta lapsille saadaan lisää liikkumismahdollisuuksia (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21).

HLU koordinoi kahden eri tason ammatillisia varhaiskasvatusikäisten lasten liikuntaverkostoja:Loikka-verkosto (hallinnon ja koordinoinnin näkökulma)
ILO-verkosto (lapsiryhmän ja yksikkötason näkökulma)

Molemmissa verkostoissa jäsenten toivotaan olevan ”vakijäseniä” (esim. toimintakausi kerrallaan), jotta verkostotyö saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Molemmat verkostot ovat toistaiseksi HLU-vetoisia, tapaamisia on noin 2-4/vuosi.

Sen lisäksi, että verkostot toimivat kahdessa eri tasossa, HLU:n alueen laajuuden vuoksi Loikka- ja ILO-verkostot kokoontuvat sekä Pirkanmaalla (Pirkan loikka -verkosto ja Pirkanmaan ILO -verkosto) että Kanta-Hämeessä (Kanta-Hämeen loikka -verkosto ja Kanta-Hämeen ILO -verkosto).

Loikka verkoston toiminta-ajatuksena on lisätä tietoisuutta liikkumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista varhaiskasvatusikäiselle lapselle sekä vertaiskokemusten vaihto. Verkostossa jaetaan varhaiskasvatusikäisten lasten elämään kohdentuvaa liikuntatietämystä eri suunnista eli eri kunnissa meneillään olevista liikunnallisista kehittämishankkeista, oppilaitosten ja järjestöjen näkökulmasta, tutkimuksellisesta näkökulmasta, poliittisten päätösten näkökulmasta ja sitten meidän HLUn, liikunnan aluejärjestön näkökulmasta. Lisäksi pohditaan yhdessä esimerkiksi toiminta-alueellemme tarvittavia tapahtumia (mm. seminaareja, luentotilaisuuksia ym.) ja niiden järjestämistä. Loikka -verkostossa jäseniä on hyvä olla 1-2 hlöä/kunta. Verkoston kannalta on toimivinta, kun jäsenellä on omasta kunnastaan laaja näkemys, siksi tämä verkosto on tarkoitettu varhaiskasvatuspalveluissa toimiville johtajille / esimiehille ja koordinaattoreille sekä yhteistyökumppaneille (oppilaitokset ja yhdistykset).

ILO (Ilo kasvaa liikkuen) -verkoston toiminta-ajatuksena on Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman toteuttamisen edistäminen lapsiryhmien toiminnassa. Verkoston tapaamisissa läpikäydään Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman ajankohtaisia asioita ja arkityössä mahdollisesti esiin nousevia tarpeita, ideoita ja haasteita Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tiimoilta. Tähän verkostoon mukaan toivotaan lapsiryhmässä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa toteuttavia henkilöitä (1-2 henkilöä / kunta), joka mahdollisesti olisivat yksikkönsä liikuntatsemppareita/-VIPpejä/-lähettejä ja toimisivat siten myös oman kuntansa liikuntaverkostossa.


Mikäli et vielä kuulu em. verkostoon ja haluat siihen mukaan, ota yhteys 
koulutuspäällikkö Suvi Vuorela suvi.vuorela@hlu.fi