Terve Urheilija® -koulutusten sisällöt

Nuoren kasvu ja kehitys (3 h)

Nuori kehittyy monipuolisella ja runsaalla liikkumisella yksilöllinen kehitysvaihe ja herkkyyskaudet huomioiden.

Koulutuksen sisältöjä:

 • iän huomiointi harjoittelussa
  – oikeaan aikaan oikeita asioita
 • nousujohteisuus harjoittelussa kohti aikuisikää
 • taidon oppiminen
 • kasvuikäisen urheilijan tyypilliset urheiluvammat


Tytöt ja naiset urheilijoina (3 h)

Murrosiästä lähtien fyysisten, psyykkisten ja hormonaalisten tekijöiden huomioiminen harjoittelussa edesauttaa tyttöjen/naisten kokonaisvaltaista kehitystä urheilijana.

Koulutuksen sisältöjä:

 • tytöstä naiseksi, fyysiset ja psyykkiset muutokset haasteina urheilussa
 • pitäisikö harjoittelussa huomioida sukupuoliset erot?
 • ravitsemuksen haasteet tyttö- ja naisurheilussa
 • naisurheilijan tyypilliset urheiluvammat


Kehon huolto ja palautuminen (3 h)

Fyysinen harjoittelu järkyttää aina elimistön tasapainotilaa. Kunnon kehittymisen kannalta palautumisjakson aikana tehdyt toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Koulutuksen sisältöjä:

 • Optimaalinen harjoittelukokonaisuus
  - ympärivuotisuus
  - rytmittäminen
  - kuormituksen vaihtelevuus
  - yksilöllisyys
 • Palautumisen tukitoimet
  - uni ja lepo
  - ravinto
  - huoltavat harjoitteet
  - loppuverryttelyt / -jäähdyttelyt
  Nuoren urheilijan ravinto (3 h) 

Monipuolinen ja riittävä ravinto on urheilijan terveyden ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu ja riittävä lepo.

Koulutuksen sisältöjä:

 • hyvän arkiruokailun periaatteet
 • ateriarytmitys
 • nestetasapaino
 • välipalat palautumisen tukena
 • kilpailupäivän ruokailun suunnittelu


Urheiluvammojen ensiapu ja urheiluteippaus (3 h)

Kohderyhmä: Liikunnanopettajat ja -ohjaajat, valmentajat, huoltajat ja urheilijat. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta aiheesta.

Koulutuksessa käydään läpi liikuntavammojen välittömän ensiavun ja ensihoidon periaatteet. Jokaisen liikuntaa ja urheilua harrastavan ne olisi hyvä hallita, koska nopea ja oikeanlainen toiminta nopeuttaa oleellisesti vamman paranemista ja paluuta liikuntaharrastuksen pariin.

Teippausosuudessa käsitellään lyhyesti teoriaa ja enemmän käytäntöä. Teoriassa käsitellään teippauksen aiheet ja vasta-aiheet.  Käytännön osuus sisältää yleisimpien teippausmateriaalien (urheiluteippi ja elastinen teippi) käytön opetuksen. Lisäksi osallistujat harjoittelevat parityöskentelynä nilkan teippauksen. 


Urheiluteippauksen jatkokoulutus (3 h)

Urheiluteippauksen jatkokoulutuksessa opetellaan teippaamaan urheilijoilla usein esiintyviä alaraajojen ongelmakohtia. Jalkaterän alueelta teipataan mm. kantakalvo (plantaarinen fascia) ja rajoitetaan ylipronaatiota. Polven alueelta tuetaan nivelsiteitä ja ohjataan polvilumpion liikkeitä.

Koulutus on jatkoa Urheiluvammojen ensiapu ja teippaus -koulutukselle. Osallistuminen jatkokoulutukseen edellyttää em. koulutuksen suorittamista. Myös muulla tavoin hankittu perustieto teippauksesta käy.


Tyypilliset urheiluvammat (3 h)

Urheiluvammojen ehkäisyssä on tärkeää tunnistaa lajille tyypilliset erilaiset vammat. Vammojen tunnistamisen kannalta on tärkeää, että tarkastelun kohteena on koko harjoittelukokonaisuus. Näin voidaan selvittää, miten tyypilliset urheiluvammat tapahtuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat vammariskiin. Ohjaajalla ja valmentajalla on merkittävä rooli urheiluvammojen ehkäisyssä ja urheilijan terveyden edistämisessä. Tyypilliset urheiluvammat -koulutuksessa käydään läpi lasten ja nuorten yleisimpiä urheiluvammoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan vammojen ennaltaehkäisyyn ja ensiapuun.