Koulutukset oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille

HLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva opiskelu -toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa. Koulutukset tarjoavat selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.


Oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille:


Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki -sparraus 

HLU tukee kaikkia Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. 


Liikkuva opiskelu -työpaja

Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille. Liikkuva opiskelu -työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa. 


Uutta BUUGIA Liikkuva opiskelu -toimintaan 

Työpaja pureutuu juuri teidän OPPILAITOKSENNE liikkuvaan 
arkeen ja toimii Liikkuvan OPISKELUN buustaajana! Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. 

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy hyvinvoinnin vuosikello. 


Tauoilla energiaa opiskeluun

Tämän koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä on tauottamisesta opiskelupäivän aikana, miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite koulutuksessa on antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta. Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutus on pääosin toiminnallinen

Koulutuksen rakenne:

 • Perustelua istumisen katkaisemiselle
 • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
 • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen


Opiskelijoille:


Liikuntatutor-koulutus 

Koulutuksen tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa.
Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin.

Koulutuksen sisältö:

 • Liikkeen lisäämisen hyödyt
 • Taukoliikunnan suunnittelu ja toteutus
 • Yhteisöllisyyden kehittäminen liikunnan avulla
 • Liikuntahaasteiden suunnittelu ja toteutus

Koulutus toteutetaan 3 tunnin mittaisena ja sitä voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti. Oppilaitos valitsee koulutukseen 10–15 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämisestä sekä toiminnan organisoinnista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Oppilaitoksen tulee nimetä myös koulutukseen osallistuva vastuuaikuinen.


Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä
Toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille (75–90 min)

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Oppitunnin sisällöt:

 • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana
 • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen
 • Toiminnallinen oppiminen
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
 • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus


Tiedustelut ja tilaukset: 
Hannamari Laitinen, p. 040 841 4229, hannamari.laitinen (at) hlu.fi