Koulutukset opiskeluvuosille

HLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva opiskelu -toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa. Koulutukset tarjoavat selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.


Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki -sparraus 

HLU tukee kaikkia Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Sparraukseen kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1–3 käyntiä. Sparraaja voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen. MAKSUTON


Liikkuva opiskelu -työpaja

Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille. Liikkuva opiskelu -työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa. MAKSUTON


Uutta BUUGIA Liikkuva opiskelu toimintaan 

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän OPPILAITOKSENNE liikkuvaan 
arkeen ja toimii Liikkuvan OPISKELUN buustaajana! Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. 

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja 
taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello 
MAKSUTON


Tauoilla lisää energiaa opiskeluun

Jo pienikin taukojumppa opiskelujen keskellä lisää opiskeluvireyttä ja jaksamista. Parhaimmillaan taukojumpilla lisätään myös ryhmän yhteisöllisyyttä sekä viihtyvyyttä. Tässä koulutuksessa puhutaan taukojen merkityksestä sekä opitaan uusia taukoliikunta vinkkejä. MAKSULLINENTyöyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille:

  • Tsemppi- ja Tyky-päiviä ja -tuokioita
  • Liikunta- ja terveysaiheisia luentoja
  • Lajikokeiluja
  • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
  • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
  • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apuaKoulutukset opiskelijoille

Liikuntatutor-koulutus opiskelijoille 

Koulutuksen tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa.
Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin.

Koulutuksen sisältö:
• Liikkeen lisäämisen hyödyt
• Taukoliikunnan suunnittelu ja toteutus
• Yhteisöllisyyden kehittäminen liikunnan avulla
• Liikuntahaasteiden suunnittelu ja toteutus

Koulutus toteutetaan 3 tunnin mittaisena ja sitä voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti. Oppilaitos valitsee koulutukseen 10–15 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämisestä sekä toiminnan organisoinnista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Koulutus voidaan toteuttaa kokonaan luokkatilassa tai osittain luokkatilassa ja osittain liikuntasalissa. Oppilaitoksen tulee nimetä myös koulutukseen osallistuva vastuuaikuinen.