Aikuis- ja terveysliikunta

HLU:n tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia lisäävän liikunnan edistäminen ja kehittäminen alueellamme eri osaajien kanssa.

Yhteistyötä tehdään eri verkostoissa muun muassa valtakunnallisten toimijoiden ja -liikuntaohjelmien sekä kunnan eri hallinnonalojen, sairaanhoitopiirien, kansanterveysjärjestöjen, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.

Kehittämistyötä tehdään myös hanketoiminnan avulla kansallisesti ja kansainvälisesti.Ryhmä miehiä ja naisia kävelee syyksyllä hiekkatiellä.
Yhdessä liikkuminen tarjoaa samalla kertaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuva Tero Takalo-Eskola.

Uutiskirje TYÖHYVINVOINTI