Liikkuva koulu -työyhteisökoulutukset

Liikkuva koulu -työpaja (2–3h)

Koulutuksessa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle koko kouluyhteisön kesken. 


Liikkuva koulu -työpaja 2.0 (2–4h)

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu -kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta -työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu -kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. 


Liikkuva koulu -työpaja – kehitä ja vakiinnuta, suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa. 


Tarjolla olevat työpajan teemat: 

  • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa 
  • Koulupäivän uudet rakenteet 
  • Yhteistyöstä voimaa 
  • ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua


Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan  (2–3h) UUTUUS

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana! 
Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. 
Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. 
Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus. 

Kouluille maksuton vuoden 2021 loppuun asti