Liikkuva koulu -työyhteisökoulutukset

Liikkuva koulu -työpaja (2–3h)

Koulutuksessa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle koko kouluyhteisön kesken. 


Liikkuva koulu -työpaja 2.0 (2–4h)

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu -kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta -työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu -kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. 


Liikkuva koulu -työpaja – kehitä ja vakiinnuta, suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa. 

Tarjolla olevat työpajan teemat: 

  • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa 
  • Koulupäivän uudet rakenteet 
  • Yhteistyöstä voimaa 
  • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan  (2–3h) UUTUUS

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana! Täältä tarkempaa tietoa Uutta buugia -koulutuksesta.