Vanhempainillat varhaiskasvatuksessa

Alle kouluikäinen ei välttämättä tarvitse erityistä liikuntaharrastusta, vaan päivittäiset valinnat varhaiskasvatuksessa ja kotona ratkaisevat liikkumisen määrän. Innostus, kannustus, oma esimerkki sekä yhdessä liikkuminen ovat varmin ja luonnollisin tapa tuoda liikunta lapsen arkeen.


Suunnitellaan yhdessä, millaisin toimenpitein teidän työyhteisössänne tai kunnassanne voimme kannustaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Voisiko se olla luento vanhemmille liikunnan merkityksestä lapsen kehitykselle tai toiminnallinen vanhempainilta? 

Uutena palveluna meillä on vanhemmille suunnattu etäluento, johon sisältyy myös toimintakortit.

Herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin päivittäisessä arjessa sekä tarjotaan ideoita yhteiseen liikkumiseen!


Etäluento vanhemmille
Aktiivisen arjen mahtavat mahdollisuudet 

Vanhemmilla on varhaiskasvatuksen ohella suuri merkitys lasten liikunnallisessa kasvattamisessa. Aktiivisen arjen mahtavat mahdollisuudet -etäluento tarjoaa vanhemmille tietoa pientenkin valintojen vaikutuksesta lapsen kokonaisliikunnan määrään, liikunnan merkityksestä lapselle sekä muista lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Pakettiin kuuluu myös valmiit toimintakortit, joiden avulla yksikön on mahdollisuus toteuttaa toiminnallinen tuokio vanhempien kanssa esim. hoitopäivän päätteeksi. Kortteja voi hyödyntää muutenkin arjessa. 


Toiminnallinen vanhempainilta 
– Kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1½h)

  • Illan aikana on lapsille ohjattua ulkoliikuntaa ja luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista.
    Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.
  • Vanhempien tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.

Vanhempainilta luento 
– Kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1h)

  • Luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Tilaukset: 
Suvi Vuorela, asiantuntija, lasten ja nuorten liikunta, p. 040 7108 451

Kuva: Anssi Mäkinen