Vanhempainillat

Alle kouluikäinen ei välttämättä tarvitse erityistä liikuntaharrastusta, vaan päivittäiset valinnat varhaiskasvatuksessa ja kotona ratkaisevat liikkumisen määrän. Innostus, kannustus, oma esimerkki sekä yhdessä liikkuminen ovat varmin ja luonnollisin tapa tuoda liikunta lapsen arkeen.

Suunnitellaan yhdessä, minkälaisin toimenpitein teidän työyhteisössänne tai kunnassanne voimme kannustaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Se voi olla luento vanhemmille liikunnan merkityksestä lapsen kehitykselle tai toiminnallinen vanhempainilta. 

Uutena palveluna meillä on vanhemmille suunnattu etäluento, johon sisältyy myös toimintakortit.


Herätellä ja kannustaa perheitä liikunnan mahdollisuuksiin päivittäisessä arjessa sekä tarjota perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen!


Aktiivisen arjen mahtavat mahdollisuudet 
- vanhemmille suunnattu etäluento

Vanhemmilla on varhaiskasvatuksen ohella suuri merkitys lasten liikunnallisessa kasvattamisessa. Aktiivisen arjen mahtavat mahdollisuudet -etäluento tarjoaa vanhemmille tietoa miten pienilläkin valinnoilla voi vaikuttaa lapsen kokonaisliikunan määrään, liikunnan merkityksestä lapselle sekä muista lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Pakettiin kuuluu myös valmiit toimintakortit, joiden avulla yksikön on mahdollisuus toteuttaa toiminnallinen tuokio vanhempien kanssa esim. hoitopäivän päätteeksi. Kortteja voi hyödyntää myös muuten arjessa. 


Toiminnallinen vanhempainilta 
– kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1½h)

  • Illan aikana on lapsille ohjattua ulkoliikuntaa ja luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista.
    Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.
  • Vanhempien tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.

Vanhempainilta luento 
kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1h)

  • Luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Tilaukset: koulutuspäällikkö Suvi Vuorela, p. 040 7108 451

Kuva: Anssi Mäkinen