Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. 

Sen tavoitteena on tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptilla pyritään luomaan liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin.


Liikkujan apteekki logo.


Maksuton starttikäynti

HLU tarjoaa Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeille maksuttoman Liikkujan Apteekki -starttikäynnin, jossa esitellään yksityiskohtaisesti toimintamallia, yhteistyökumppaneita sekä konseptin tarjoamia mahdollisuuksia. 

Starttikäyntiin tulee varata aikaa noin 1-1,5 tuntia. Käynnistä veloitetaan ainoastaan HLU:n asiantuntijan kilometrikorvaus.

Konseptin hyödyt apteekeille:

  • Lisää näkyvyyttä toiminnalle
  • Tukea toiminnan kehittämiseen yhteistyön kautta
  • Lisäarvoa asiakkaille
  • Lisämyyntiä liikunnan avulla
  • Vaihtelua henkilöstön työnkuvaan


Liikunta osana arkea -koulutus apteekkien henkilökunnalle

Liikunta osana arkea on apteekkien ja niiden henkilökunnan tarpeisiin räätälöity monipuolinen terveyttä edistävän liikunnan erikoiskoulutus. 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työvälineitä omaan työhön, asiakasneuvontatilanteisiin ja terveysliikunnan edistämiseen. Mikä on liikunnan merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta? Minkälaista tukea elämäntapamuutokseen pyrkivä henkilö tarvitsee? Muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin saat vastauksia osallistumalla Liikunta osana arkea -koulutukseen.


Liikuntaa lääkkeeksi -koulutus apteekkien henkilökunnalle

Koulutuksesta saa eväitä liikuntaneuvontaan ja terveysliikunnan edistämiseen omassa työssä. 

Koulutuksessa käsitellään yleisimpien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa liikunnallisella elämäntavalla. Koulutuksen sisältö: Liikunnan merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, Liikunta-asioiden esille ottaminen apteekissa, Liikkujan Apteekki -konsepti apteekin palveluna. 

Koulutus on suunnattu apteekkien henkilökunnalle ja osallistujat voivat hyödyntää oppeja omassa työssään, asiakasneuvontatilanteissa ja terveysliikunnan edistämisessä.
Liikkujan Apteekki -toiminta perustuu UKK-instituutin terveysliikunnan suosituksiin ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin laatimiin Käypähoito-suosituksiin. Liikkujan Apteekki on yksi Liikkuva aikuinen -ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisista toimenpiteistä.