Koulutukset seuratoimijoille

HLU tarjoaa seuratoimijoille koulutuskokonaisuuksia erilaisista aihepiireistä. Koulutuksen sisältö voi olla valmis sisältö allaolevista tai jokin muu tilaajan tarpeen mukainen sisältö.

Kaikkien seuratoiminnan koulutusten kesto on 2 tuntia, lisäksi loppuun varataan aikaa yleiselle keskustelulle ja kysymyksille.


Harrastamisen edistäminen – kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus

Kohderyhmänä kunnat, liikunta -ja urheiluseurat, jotka vastaavat harrastamisen Suomen mallin hallinnollisista asioista omassa organisaatiossaan.

Koulutus on suunniteltu helpottamaan urheiluseurojen ja kunnan yhteistoimintaa. Tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Koulutuksessa käsitellään työlainsäädännön vaikutuksia, vastuukysymyksiä, verotusta harrastustoiminnassa sekä sopimusteknisiä asioita.


Seuran hallinto I – Talous, perusasiat

 • säännöt, kirjanpito, talousarvio, yhdistyslaki
 • työnantajan velvollisuudet
 • yhdistystoiminnan taloushallinnon ajankohtaiset muutokset
 • HLU:n tarjoamat palvelut seuroille

Seuran hallinto II – Talous, syventävät

 • urheiluseuran kirjanpito, sisäinen rahaliikenne, tilinpäätös
 • ovatko varat seuran vai joukkueen?
 • yhdistystoiminnan taloushallinnon ajankohtaiset muutokset
 • HLU:n tarjoamat palvelut seuroille

Seuran hallinto III – Verotus

 • varainhankinnan verotuksen perusteet
 • seuran maksamat korvaukset
 • yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
 • arvonlisäverotus
 • verotuksen ajankohtaiset muutokset

Seuran hallinto IV – Hyvä hallinto 

 • säännöt ja yhdistyslaki, vastuut
 • hallitustyöskentely, vastuut
 • sopimukset

Urheiluseuran johtaminen

 • vapaaehtoistoiminnan johtaminen
 • miten eri toimijat toimivat yhdessä
 • toiminnan linjaaminen

Urheiluseuran viestintä

 • sisäinen viestintä
 • sosiaalinen media viestinnän välineenä
 • kriisiviestintä


Seuratoiminnan-työpajat (1,5-2h)

Työpaja toiminnalla pyritään saamaan osallistujat kehittämään, pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaa urheiluseura toiminnassa.
Yhden työpajan kesto on 1-2 tuntia. Työpajan tavoitteena on löytää vastauksia keskustelemalla, ryhmätöillä sekä oman toiminnan arvioinnilla.

URHEILIJAT

 • Mitä urheilu antaa minulle? Mikä motivoi minua urheilemaan?
 • Mitä on itsetunto? Hyvä itsetunto ja positiivinen asenne.

TOIMIHENKILÖT

 • Minkälainen rooli urheiluseuralla on lasten/nuorten kasvattamisessa?
 • Mikä on meidän seuran tavoite?

VALMENTAJAT

 • Minkälainen rooli valmentajalla on lasten/nuorten kasvattamisessa?
 • Mitä tarkoittaa yhteistyö vanhempien kanssa kasvatuksen näkökulmasta urheiluseuratoiminnassa?

VANHEMMAT

 • Minkälainen rooli on vanhemmalla lasten/nuorten urheilussa?
 • Minkälaisissa asioissa vanhempi voi tukea lasta/nuorta urheilussa?
Neljän palapelipalan muodostama seuratoiminnan kokonaisuus, jossa paloina ovat: valmentajat, lapset ja nuoret, toimihenkilöt sekä vanhemmat.