Koulutukset seuratoimijoille

HLU tarjoaa seuratoimijoille koulutuskokonaisuuksia erilaisista aihepiireistä. Koulutuksen sisältö voi olla valmis sisältö allaolevista tai jokin muu tilaajan tarpeen mukainen sisältö.

Kaikkien seuratoiminnan koulutusten kesto on 2-3 tuntia, lisäksi loppuun varataan aikaa yleiselle keskustelulle ja kysymyksille.


Urheiluseuran hyvä hallinto
Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteet. Sisältöinä mm. seuran säännöt, päätöksenteko seurassa, hallitus ja hallituksen tehtävät, jäsenyys, esteellisyys ja kurinpito. 


Urheiluseuran verotus
Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Sisältöinä mm. seura ja verotus, urheilutoiminnan tulot, talkootyö, kulukorvaukset.


Urheiluseura työnantajana
Seuratoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Yhä useammat seurat toimivat myös työnantajina. Koulutus perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat henkilöt seuran työnantajana toimimisessa huomioitaviin asioihin. Sisältöinä työsuhteen syntyminen, työnantajavelvoitteet ja vinkit työnantajana toimimiseen.


Urheiluseuran viestintä
Toimiva viestintä on seuran toimivuuden edellytys. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista viestintään niin viestin lähettäjänä kuin viestin vastaanottajana. Koulutuksen sisältöinä seuraviestintä eli sisäinen viestintä, mediaviestintä ja kriisiviestintä. 


Urheiluseuran rekrytointi
Vastuulliset, innostuneet ja osaavat toimijat ovat seuran tärkeintä pääomaa. Ilman tekijöitä ei ole toimintaa. Rekrytoinnin tulisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.


Urheiluseuran varainhankinta
Koulutuksen tärkein tavoite on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on, että seuran kiinnostavuus ja arvo nähdään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin. Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.


Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa
Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura huokuu yhteisöllisyyttä, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan yhteisöllisyyden haasteita ja kysymyksiä, miten johtaa erilaisia ihmisiä ja miltä näyttää vapaaehtoisuuden tulevaisuus. 

Urheilun johtaminen seurassa
Seurat perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Toiminnan tarkoitus sitoo toimijat yhteen ja ohjaa seuran toimintaa​. Seurassa toiminnan tarkoituksena voi tyypillisesti olla urheileminen, urheilun edistäminen, valmentaminen, kilpaileminen ja kilpailutapahtumien tuottaminen​. Mikä on seuranne toiminnan tarkoitus ja mitä tavoittelette?​ Onko seurallanne mm. ajantasainen strategia ja valmennuslinjaus? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.


Urheiluseuran vastuullisuus
Koulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutus antaa hyvät eväät ja askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman laadintaan.

Harrastamisen edistäminen – kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus
Kohderyhmänä kunnat, liikunta -ja urheiluseurat, jotka vastaavat harrastamisen Suomen mallin hallinnollisista asioista omassa organisaatiossaan.

Koulutus on suunniteltu helpottamaan urheiluseurojen ja kunnan yhteistoimintaa. Tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Koulutuksessa käsitellään työlainsäädännön vaikutuksia, vastuukysymyksiä, verotusta harrastustoiminnassa sekä sopimusteknisiä asioita.

Tutustu myös olympiakomitean seuratoimijoiden koulutustarjontaan:.