Seuratoiminta

HLU tarjoaa seuratoimijoille koulutuskokonaisuuksia eri aihepiireistä. Koulutuksen sisältö voi olla valmis sisältö allaolevista tai jokin muu tilaajan tarpeen mukainen sisältö.


Seuratoiminnan koulutukset

Koulutuksen kesto on 2 tuntia, lisäksi loppuun varataan aikaa yleiselle keskustelulle ja kysymyksille.

TIETOSUOJAKOULUTUS

 • mikä henkilötietojen käsittelyssä muuttuu?
 • miten päästä liikkeelle GDPR:n soveltamisessa?
 • turhien rekistereiden kevätsiivous
 • henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen – henkilön aktiivinen suostumus
 • missä mennään nyt – mitä odotettavissa vuoden loppuun mennessä?

SEURAN HALLINTO I talous, perusasiat

 • säännöt, kirjanpito, talousarvio, yhdistyslaki
 • työnantajan velvollisuudet
 • yhdistystoiminnan taloushallinnon ajankohtaiset muutokset
 • HLU:n tarjoamat palvelut seuroille

SEURAN HALLINTO II talous, syventävät

 • urheiluseuran kirjanpito, sisäinen rahaliikenne, tilinpäätös
 • ovatko varat seuran vai joukkueen?
 • yhdistystoiminnan taloushallinnon ajankohtaiset muutokset
 • HLU:n tarjoamat palvelut seuroille

SEURAN HALLINTO III  verotus

 • varainhankinnan verotuksen perusteet
 • seuran maksamat korvaukset
 • yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
 • arvonlisäverotus
 • verotuksen ajankohtaiset muutokset

SEURAN HALLINTO IV Hyvä hallinto 

 • säännöt ja yhdistyslaki, vastuut
 • hallitustyöskentely, vastuut
 • sopimukset

URHEILUSEURAN JOHTAMINEN

 • vapaaehtoistoiminnan johtaminen
 • miten eri toimijat toimivat yhdessä 
 • toiminnan linjaaminen 

URHEILUSEURAN VIESTINTÄ

 • sisäinen viestintä 
 • sosiaalinen media viestinnän välineenä
 • kriisiviestintä 

SPORTTISAITTI (1–3h)

 • urheiluseurojen omien internet-sivujen luomista, päivittämistä ja ylläpitoa


Seuratoiminnan-työpajat (1,5-2h)

Työpaja toiminnalla pyritään saamaan osallistujat kehittämään, pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaa urheiluseura toiminnassa.
Yhden työpajan kesto on 1-2 tuntia. Työpajan tavoitteena on löytää vastauksia keskustelemalla, ryhmätöillä sekä oman toiminnan arvioinnilla.


URHEILIJAT

 • Mitä urheilu antaa minulle? Mikä motivoi minua urheilemaan?
 • Mitä on itsetunto? Hyvä itsetunto ja positiivinen asenne.

TOIMIHENKILÖT

 • Minkälainen rooli urheiluseuralla on lasten/nuorten kasvattamisessa?
 • Mikä on meidän seuran tavoite?

VALMENTAJAT

 • Minkälainen rooli valmentajalla on lasten/nuorten kasvattamisessa?
 • Mitä tarkoittaa yhteistyö vanhempien kanssa kasvatuksen näkökulmasta urheiluseuratoiminnassa?

VANHEMMAT

 • Minkälainen rooli on vanhemmalla lasten/nuorten urheilussa?
 • Minkälaisissa asioissa vanhempi voi tukea lasta/nuorta urheilussa?