Seuratoiminta

HLU:n keskeinen tehtävä on seurojen elinvoimaisuuden varmistaminen, seuratyön arvostuksen lisääminen ja seurojen edunvalvonta.

Seurakehittäjän palvelut

Seurojen hyödynnettävänä mm. neuvonta, konsultointi ja apu ongelmatilanteissa, mukanaolo strategia- ja kehittämisprosesseissa. HLU:n koulutustarjonta tarvittaessa räätälöitynä seuran tarpeiden mukaisesti.

HLU ja seurakehittäjä ovat mukana alueellisessa vaikuttamistyössä sekä vetämässä alueellisia seuratoimijoiden verkostoja: PJ-klubit ja TJ-klubit.

Koulutus ja liikunnan edistäminen

Toteutamme seurahallinnon, ohjaajien ja valmentajien koulutuksia (lajisisällöistä vastaavat liitot) sekä luentoja lasten vanhemmille. Autamme seuroja edistämällä lasten harrastamista mm. Sporttikortin avulla ja toimimalla asiantuntijana eri verkostoissa .

Jäsen- ja muut seurapalvelut

Seurat voivat lainata tai vuokrata käyttöönsä erilaisia tarvikkeita. Jäsenjärjestöjen on mahdollista hankkia meiltä taloushallintopalveluja.

Kuntayhteistyö

Tavoitteena on kehittää urheiluseurojen ja kuntien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Keskeinen toimintatapa ovat seuraparlamentit. HLU osallistuu mielellään seuraparlamenttitoimintaan ja sen kehittämiseen alueensa kunnissa.

Kannustamme kuntien viranhaltijoita pyytämään konsultaatiota erilaisissa liikuntaa koskevissa asioissa. 

Uutiskirje SEURAT