Lasten Liike - kokeneet ohjaajat

Lasten Liike

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liikkeen tavoite on lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. 

Lasten Liike -merkki, eli laatu- ja saavutettavuusmerkki (= Lasten Liike logo) kertoo monipuolisesta, laadukkaasta ja edullisesta toiminnasta, johon kaikki lapset ovat tervetulleita. Lasten Liike merkin saa, kun kouluttaja on osallistunut Lasten Liike -koulutukseen. Merkin käyttö edellyttää koulutuksen lisäksi Lasten Liike -laatulupaukseen sitoutumista ja Lasten Liikkeen tunnuksen näkymistä perheille.

Lasten Liike -koulutukset auttavat tavoitteen toteutumista antamalla ohjaajille monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi.

Ohjaaja saa koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-, tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Lisätietoa Lasten Liikkeestä Olympiakomitean verkkosivuilta.


Lasten Liike - kokeneiden ohjaajien koulutus 

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Kokenut ohjaaja on työskennellyt lasten parissa vuosien ajan tai ohjannut liikuntaa viikoittain esim. urheiluseurassa. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä. 

Koulutuksen kesto 4 tuntia. Ennakkotehtävä 1h, kontaktiosa 3h.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löytyy Olympiakomitean verkkosivuilta. 


Koulutustiedustelut: 
Hannamari Laitinen, hannamari.laitinen@hlu.fi