Seuratoiminnan hankkeita

HLU on mukana erilaisissa seuratoiminnan hankkeissa. Näiden kautta halutaan edistää seurojen omaa kehitystoimintaa ja parantaa toimintaedellytyksiä.
Rive-hanke

- Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Rive-hankkeen logo.

Hankkeen tavoitteet

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
 • Hyvien käytänteiden kerääminen
 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan


Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamisessa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

Yhteyshenkilö: seurakehittäjä Tommi Lindroos, p. 044 7748 880, tommi.lindroos(at)hlu.fi

Avoimet ovet -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. 

 Hanke toteutetaan yhteistyössä 11 liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen kolme osa-aluetta: 

 1. Lähtötilanteen kartoitus
 2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma Prosessi, jolla toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jottei se pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan. 

Tarkemmin hankkeesta sen verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö: seurakehittäjä Tommi Lindroos, p. 044 7748 880, tommi.lindroos(at)hlu.fi

Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke - Dropin / Moti -

(Hanke päättynyt)

Dropin / Moti -hankkeen PÄÄTÖSSEMINAARI
löytyy tämän linkin takaa.


Dropin / Moti -hanke on lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke, jota HLU on ollut tukemassa.

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten lopettamista sekä syrjäytymistä urheiluseuratoiminnasta. 

Hankkeen aikana kehitetään toimintamalli, jonka avulla lasten urheilun parissa toimivat saisivat käytännön työkaluja lasten ja nuorten viihtyvyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen urheiluseuratoiminnassa.

Toinen sisältökokonaisuus koskee urheilevan lapsen vanhempien tukiroolin vahvistamista. Urheilevan lapsen vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen motivaation, itsetunnon sekä koetun pätevyyden tukemisessa. Vanhempien omalla esimerkillä, sanoilla ja teoilla on valtava vaikutus lapseen liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Hankkeen tavoitteena on viestiä eri keinoin urheilevien lasten vanhemmille vanhempien roolista, tehtävistä sekä erilaisista mahdollisuuksista tukea urheilevan lapsen urheilijaksi kasvamista.

Tavoitteet tiiviisti: 

 1. Ehkäistä syrjäytymistä sosiaalisen liikkumisen keinoilla
 2. Drop outin ennaltaehkäisevän toimintamallin suunnittelu, toteutus ja juurruttaminen osaksi urheiluseuran perustoimintaa
 3. Toteutetaan koulutuksia, webinaareja ja luentoja, joiden avulla lisätään vanhempien taitoa kasvattaa lapsia liikunnalliseen elämäntapaan


SPHERE (Sport Healing Rehalibilitation)

(hanke päättynyt)

HLU on suomalaisedustajan mukana kansainvälisessä Sport Healing Rehabilitation -hankkeessa. Muut hankemaat ovat italia, Iso-Britannia, Kroatia sekä Belgia.


SPHERE -hankkeessa on tavoitteena tutkia liikunnan vaikutuksia ja merkitystä mielenterveys kuntoutumisen välineenä. Tarkoituksena on myös nostaa keskusteluun mielen 

hyvinvoinnin merkitystä liikunta- ja urheilutoimijoiden keskuudessa. Ihmisen hyvinvointi koostuu psyykkisestä ja fyysistä hyvinvoinnista sekä tasapainosta, ”terve sielu, terveessä ruumiissa!”

Hanke päättyi maaliskuussa 2021 järjestettyyn webinaariin.

Tutustu tarkemmin hankkeesee: