Vanhemman rooli urheiluharrastuksessa

Lasten ja nuorten vanhempien rooli urheiluharrastuksessa on kiistatta tärkeä. Vanhemman omalla esimerkillä, sanoilla ja teoilla on valtava vaikutus lapsen liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Vanhempi mahdollistaa harrastamisen, kuljettaa lasta harrastuksiin ja kannustaa viikosta toiseen lasta peleissä ja kilpailuissa.


Terveellinen ravinto ja riittävä lepo on pohja hyvälle harjoitukselle ja antaa hyvän tuen kehittymiselle. Vanhemmat vastaavat lapsen ja nuoren terveellisestä ja monipuolisesta ravinnosta sekä kasvattavat ja ohjaavat lapsia myös vastaamaan omien taitojensa puitteissa omasta ruokailusta. Vanhempien tehtävä on varmistaa lapselle riittävä yöuni ja palautuminen. Vanhemman tehtävä on luoda rajat ja auttaa ja tukea lasta ja nuorta yhdistämään koulu, urheilu ja vapaa-aika.

Ihan samanlailla vanhemmilla on suuri merkitys ja mahdollisuus tukea lasta ja nuorta motivaatioon, itsetuntoon sekä koettuun pätevyyteen liittyvissä asioissa. Vanhempi on oman lapsensa paras asiantuntija ja jokainen vanhempi haluaa omalle lapselleen parasta. Kehuminen ja kannustaminen auttaa lasta kokemaan, että osaa ja onnistuu asioissa. Joskus lapsi tarvitsee aikuisen apua ja tukea esim. treeneihin lähtemisessä, koska aina ei lastakaan huvita.