HLU:n strategia v. 2023-26

Hämeen Liikunnan ja Urheilun uusi strategia on syntynyt laajan verkostotyön tuloksena. Sisältöä olivat rakentamassa urheiluseurat, kunnat, yritykset sekä HLU:n hallitus ja henkilöstö.

Haluamme vahvistaa liikunnan asemaa ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välineenä. Strategian keskeinen sisältö on tiivistetty alla oleviin kuvioihin.