Varhaiskasvatuksen johtajat


Liikkuva varhaiskasvatus - Johtajan työpaja (2-3h)

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin johtaminen on muutoksen johtamista. 
Toimintakulttuurin kehittäminen liikunnalliseksi edellyttää pitkäkestoista, pedagogisesti johdettua prosessia. Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Sisältö: 

  • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä
  • Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen
  • Oman johtamisosaamisen vahvistaminen
  • Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja: perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja 
muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään johtajan työkirjaa. 

Tilaajalle maksuton vuonna 2021


Johtajan syventävä työpaja 2–3 t  

Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki. 


Sisältö: 

  • Johtajan työkirjan kertaus
  • Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi 
  • Arviointi
  • Vuosikello