Terve Urheilija® -koulutukset

Terve urheilija -ohjelma on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa (LiVE), jonka tehtävänä on koordinoida liikuntavammojen ehkäisyä Suomessa.


LiVE -ohjelma edistää terveellisiä ja turvallisia liikuntatottumuksia sekä ehkäisee liikunnasta aiheutuneita tapaturmia ja vammoja. LiVE lisää nuorten urheilijoiden ja liikunnanharrastajien sekä terveys- ja arkiliikkujien hyvää terveyttä tukevia käytäntöjä tutkimustietoon ja käytännön kentällä tapahtuviin selvityksiin perustuen. Kanavina toimivat verkkosivut, koulutukset, opasmateriaalit, kampanjat, asiantuntijana toimiminen eri foorumeissa sekä asiantuntijaverkostojen luominen. 

LiVE lisää liikunnan turvallisuutta

 1. tuottamalla monipuolista tutkittua tietoa maksutta verkkoon
 2. kehittämällä ja tarjoamalla käytännön työkaluja ja opetusmenetelmiä
 3. kouluttamalla mm. valmentajia, ohjaajia, huoltajia, asiantuntijakouluttajia ja opettajia
 4. kannustamalla yhteistyöhön lajiliitot, seurat, kouluttajatahot, liikunta- ja terveysjärjestöt
 5. haastamalla pohtimaan ja muuttamaan asenteita sekä toimintatapoja. 

LiVE -ohjelman muut osahankkeet 

Terve koululainen -hanke (2010–)  tervekoululainen.fi
Smart Moves -hanke (2014–)  smartmoves.fi


Kymppiympyrästä löytyviä lajista riippumattomia koulutusteemoja


 • Nuoren kasvu ja kehitys
 • Tytöt ja naiset urheilijoina
 • Kehon huolto ja palautuminen
 • Nuoren urheilijan ravinto / ravitsemus
 • Urheiluvammojen ensiapu ja urheiluteippaus
 • Urheiluteippauksen jatkokoulutus
 • Tyypilliset urheiluvammat

Kouluttajina toimivat UKK-instituutin ja Varalan urheiluopiston kouluttamat Terve Urheilija® -kouluttajat.