Harrastamisen Suomen mallilla kaikille lapsille maksuton harrastus

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Koulu ja urheiluseurat yhdessä ovat avainrooleissa, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan taata mahollisuus harrastamiseen. Matalan kynnyksen harrastustoiminta koulujen iltapäivissä  antaa uusia mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta. Harrastuskerhot koululla koulupäivän yhteydessä mahdollistavat yhdenvertaisen harrastamisen, lisäävät lapsille ja nuorille aikaa perheen ja kavereiden kanssa ja vähentävät yksinäisyyttä. 

Tarkemmen Harrastamisen Suomen mallista löytyy sen verkkosivuilta harrastamisensuomenmalli.fi/


Harrastusviikko

Harrastusviikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa.

Vuonna 2023 Harrastusviikkoa vietetään 28.8.-3.9.2023 

Harrastusviikko nivoutuu luontevasti osaksi Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa ja starttaa syksyn harrastuskauden. Harrastusviikko on paikallisille toimijoille luonteva paikka esitellä omaa toimintaansa. Lue lisää Harrastusviikon verkkosivuilta.