Varhaisvuosien liikunta


- jotta jokaisella lapsella on päivittäinen mahdollisuus liikkumisen ilon kokemuksiin


HLU:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva koulu -ohjelman, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (Likes) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Tarjoamme varhaiskasvattajille koulutusta ja kehitämme paikallisten toimijoiden kanssa keinoja, joilla edistetään varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista. Kutsumme koolle alueellisia verkostoja, jotta mahdollistamme kohtaamisia ja tiedon jakoa alueen eri toimijoiden välillä. 

Varhaiskasvattajille suunnatuilta sivuilta löydät tietoa palveluistamme  varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä kuntien sosiaali-, sivistys- ja liikuntatoimelle.