Varhaisvuosien liikunta

 

HLU / varhaiskasvatus

- jotta jokaisella lapsella on päivittäinen mahdollisuus liikkumisen ilon kokemuksiin

 

HLU:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva koulu -ohjelman, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (Likes) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Tarjoamme varhaiskasvattajille koulutusta ja kehitämme paikallisten toimijoiden kanssa keinoja, joilla voidaan edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Kutsumme koolle myös alueellisia verkostoja, jotta mahdollistamme kohtaamisia ja tiedon jakoa alueen eri toimijoiden välillä. 

Varhaiskasvattajille suunnatuilta sivuilta löydät tietoa palveluistamme varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja kuntien sosiaali-, sivistys- ja liikuntatoimelle.