Varhaisvuosien liikunta

"Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus 
liikkumiseen ja liikunnan iloon."

HLU:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.


Tarjoamme varhaiskasvattajille koulutusta ja kehitämme paikallisten toimijoiden kanssa keinoja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista. Kutsumme koolle alueellisia verkostoja, jotta mahdollistamme kohtaamisia ja tiedon jakoa alueen eri toimijoiden välillä. 

Varhaiskasvattajille suunnatuilta sivuilta löydät tietoa palveluistamme  varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä kuntien sosiaali-, sivistys- ja liikuntatoimelle.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Likes:n sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman virallinen logo.