Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja.

Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman logo.

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua

  • kaikki varhaiskasvatuksen muodot (varhaiskasvatusyksikkö, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla. Ohjelman materiaalit ovat myös tilattavissa painettuina omakustannehintaan. Tästä materiaalien sähköiseen tilauslomakkeeseen.


Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma oli vuosina 2015–2019 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes by Jamk. Ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lue lisää Liikkuva Varhaiskasvatus -ohjelmasta sen omilta verkkosivuilta.

HLU toimii varhaiskasvatuksen apuna ja tukena edistämässä ohjelman toteutusta ja lasten liikkumisen lisäämistä.