Oppilaat liikuttamassa muita oppilaita

Oletteko kiinnostuneita nuorten osallistamisesta? Osaavatko nuoret järjestää liikuntatapahtuman, ohjata toisia nuoria välituntisin tai iltapäivätoiminnassa? 

Kouluja kannustetaan ottamaan nuoria koulupäivän liikunnallistamisen kehittämisryhmiin opettajien lisäksi. Nuorien ideointi on hyvä lisäapu opettajille erilaisten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseksi.

Koulutuksemme ovat toiminnallisia ja nuoria innostavia. Tilaa koulutus kouluusi teille sopivana ajankohtana.

Osallistujan ei tarvitse olla mestariliikkuja. Joku löytää paikkansa liikuntahetken ohjaajana, toinen tapahtumien organisoijana, kolmas tiedottajana jne. Koulutukseen valitaan 15-20 oppilaan ryhmä. Koulun aikuinen henkilö on myös mukana koko koulutuksen ajan. Tämä on tärkeää toiminnan onnistumiseksi koulutuksen jälkeen.

Välkkäri -välituntiohjaajakoulutus (3h / 2 x 90 min)

Tavoitteena on saada nuoret itse suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia välitunteja sekä kannustamaan toisiaan liikkumaan. 

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Välituntiliikunnan erityispiirteet
 • Liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä
 • Vihjeitä välituntileikkien ohjaamiseen
 • Harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista
 • Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

Hinta 460€ + kouluttajat matkakulut (sisältää koulutusmateriaalit)


Yläkoulun välituntiohjaajakoulutus (3h / 2 x 90 min)

Koulutuksessa oppilaat ideoivat keinoja koulupäivän aikaisen aktiivisuuden lisäämistä mm. taukoliikunnan, tempauksien, välituntitoiminnan avulla sekä etsivät ratkaisuja, miten oppilaita saadaan innostettua mukaan. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana syntyneet ideat toteutetaan koulussa.

Koulutuksen tavoitteet ovat:

 • Kannustaa ja aktivoida oppilaita kehittämään oman koulunsa toimintakulttuuria
 • Tarjota esimerkkejä aktiiviseen koulupäivään
 • Innostaa nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten näköistä kouluun sopivaa toimintaa

Hinta 460€ + kouluttajat matkakulut (sisältää koulutusmateriaalit)


Sportti-päivä (toukokuu 2024)

Järjestä koulullasi yhdessä oppilaiden kanssa Sportti-päivä! Me koulutamme teidät järjestämään tapahtuman ja tuomme tapahtumapäivänä koululle tarvittavat välineet! Lue lisää täältä.


Järkkää liikuntatapahtuma (3h)

Koulutus on tarkoitettu 13–19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä.

Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavia suunnitelmia. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • tapahtuman ideointi ja tavoitteet
 • tapahtuman suunnittelu
 • tapahtuman valmistelu
 • varaukset, luvat, välineet, talous, tiedottaminen, turvallisuus, toimitsijat
 • tapahtuman toteutus ja arviointi