Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)

VOK-1 -koulutuskokonaisuuden kaikki sisällöt on PÄIVITETTY. vuonna 2022. Koulutukset uusituilla sisällöillä.


Ensimmäisen tason valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa.

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu 10–12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Valmentaja- ja ohjaaja -koulutuksessa osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Osallistuja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Koko VOK-1-tason suorittaakseen osallistuja suorittaa yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. HLU:n järjestämät koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. HLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta 1-tason koulutuksesta. Tasojen 2–3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.


Tason 1 valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)
- rakenne ja sisällöt 2022

Koulutusten ilmoitettu tuntimäärä kertoo koulutuksen keston. Lisäksi jokaiseen osioon liittyy itsenäisesti suoritettava ennakkotehtävä ja oppimistehtävä. Nämä lisäävät koulutuksen tuntimäärää ja kirjataan myös todistukseen.  

Verkkokoulutukset toteutetaan kouluttajan johdolla. 


Kaikille yhteiset koulutukset

 • Minä valmentajana, 3h verkkokoulutus
 • Taitojen oppiminen, 3h (teoriaosuus ja käytännön harjoitus)
 • Opetustyylit ja ohjaaminen,​ 3h (lyhyt teoriaosuus ja käytännön harjoittelu)
 • Suunnitellen laatua harjoitteluun, 3h

Lasten ja nuorten ohjaajien koulutukset

 • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet, 3h verkkokoulutus
 • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä,3h (teoriaosuus ja käytännön harjoitus)
 • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu, 7h (2h+2h luento, 1,5+1,5 demo)

 Aikuisten ohjaajien koulutukset

 • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta, 3h verkkokoulutus
 • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit, 3h (teoriaosuus ja käytännön harjoitus)
 • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa, 7h (2h+2h luento, 1,5+1,5 demo)

Vapaavalintainen koulutus

 • Yksi vapaavalintainen koulutus (3h) alueen tarjonnasta.

Tutustu tarkemmin teemakoulutusten sisältöihin.