Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)


Ensimmäisen tason valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa.

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu 10–12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Valmentaja- ja ohjaaja -koulutuksessa osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Osallistuja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Koko VOK-1-tason suorittaakseen osallistuja suorittaa yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. HLU:n järjestämät koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. HLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta 1-tason koulutuksesta. Tasojen 2–3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.


Tason 1 valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)

1.    Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
2.    Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
3.    Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
4.    Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
5.    Fyysinen harjoittelu (7 h)
6.    Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
7.    Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)


Lasten ja nuorten valmentajat sekä ohjaajat

 8.   Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h)
 9.   Taitoharjoittelu (3 h)
10.  Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2 h)
11.  Eettinen harjoittelu (2 h)
12.  Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h)


Aikuis- ja terveysliikunnan valmentajat ja ohjaajat

 8.  Liikunta aikuisen arjessa (5 h)
 9.  Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h)
10. Omavalintainen, aikuisliikunnan ohjaamiseen liittyvä koulutus (4 h)

Tutustu tarkemmin teemakoulutusten sisältöihin.