Koulutukset yhdistyksille ja seuroille alle kouluikäisten lasten liikkuttamiseen

Liikuntaleikkikoulu (16h)

Sopii pienten lasten ohjaajille varhaiskasvatuksessa, seuroissa ja erilaisissa yhdistyksissä. Lue lisää liikuntaleikkikoulun koulutuksesta.


Liikuntaleikkikoulun päivityskoulutus (4h)

Koulutus on tarkoitettu ennen vuotta 2018 Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneille. Lue lisää liikuntaleikkiloulun päivityskoulutuksesta. 


Liikkujaksi, innosta vähän liikkuvat onnistumaan (3h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. 

 • Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys liikuntaan innostamisessa
 • Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
 • Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
 • Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ulkoliikunnan ilo (2h)

 • Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa, ulkona unelmat todeksi
 • Seikkailuliikunta ja ohjatut pihaleikit innostavat lapsia liikkumaan ympäristöstä riippumatta.
 • Koulutuksessa on paljon käytännön harjoituksia ulko- ja luontoleikkeihin.

Liikettä arkeen pienissä tiloissa (2h)

 • Vauhti virkistää, aktiivinen tekeminen innostaa tilasta riippumatta
 • Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan.
 • Koulutuksessa kokeillaan käytännössä, miten leikkien sekä helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa hyvinkin pienessä tilassa.

Liikkeelle luontoon seikkaillen (3h)

Lapset nauttivat luonnossa liikkumisesta ja se tarjoaakin meille monipuolisen liikuntaympäristön. Tässä koulutuksessa tutustumme helposti päiväkodin pihapiirissä toteutettavaan luontoliikuntaan. Leikit sopivat sekä yksittäisinä toteuttaviksi että yhdistettynä seikkailuun.

Nassikkapaini (3h)

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!


Taaperot temmeltää (3h)

Taaperoiden elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat heille liikuntatiloja. Pienen lapsen jokapäiväinen monipuolinen liikkuminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä. Käytännön esimerkit antavat hauskoja ja toimivia ideoita eri toimintaympäristöihin. Koulutus on suunnattu alle 3-vuotiaiden liikuttajille varhaiskasvatuksessa ja erilaisissa yhdistyksissä, sopii hyvin myös perhepäivähoitajille!

Lastentanssin avaimet (3h) 

Lastentanssissa yhdistyvät kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!


Seikkailuliikunta (3h)

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja ja kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.


Kierrätysvälineet liikuntaan innostajina (3h)

Monipuolinen liikunta onnistuu myös ilman varsinaisia liikuntavälineitä. Tutustutaan leikkien ja pelien avulla kierrätysvälineiden ja muiden epätyypillisten liikuntavälineiden kiehtovaan maailmaan. Tästä koulutuksesta saat paljon käytännönideoita iloiseen ja monipuoliseen liikkumiseen kierrätysvälineitä hyödyntäen.