Teemakoulutukset

Koulutuksia pienten lasten liikuttajille eri toimintaympäristöissä

Liikuntaleikkikoulu (16h)

Sopii pienten lasten ohjaajille varhaiskasvatuksessa, seuroissa ja erilaisissa yhdistyksissä. Lue lisää Liikuntaleikkikoulu -koulutuksesta.


Liikkujaksi, innosta vähän liikkuvat onnistumaan (3h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. 

  • Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys liikuntaan innostamisessa
  • Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
  • Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
  • Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen
  • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ulkoliikunnan ilo (2h)

  • Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa, ulkona unelmat todeksi
  • Seikkailuliikunta ja ohjatut pihaleikit innostavat lapsia liikkumaan ympäristöstä riippumatta.
  • Koulutuksessa on paljon käytännön harjoituksia ulko- ja luontoleikkeihin.

Liikkeelle luontoon seikkaillen (2,5h)

Lapset nauttivat luonnossa liikkumisesta ja se tarjoaakin meille monipuolisen liikuntaympäristön. Tässä koulutuksessa tutustumme helposti päiväkodin pihapiirissä toteutettavaan luontoliikuntaan. Leikit sopivat sekä yksittäisinä toteuttaviksi että yhdistettynä seikkailuun.

Nassikkapaini (3h)

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!


Taaperot temmeltää (3h)

Taaperoiden elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat heille liikuntatiloja. Pienen lapsen jokapäiväinen monipuolinen liikkuminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä. Käytännön esimerkit antavat hauskoja ja toimivia ideoita eri toimintaympäristöihin. Koulutus on suunnattu alle 3-vuotiaiden liikuttajille varhaiskasvatuksessa ja erilaisissa yhdistyksissä, sopii hyvin myös perhepäivähoitajille!


Aktiivinen taapero perhepäivähoidossa  (2h)   

Varhaisvuosien liikunnalla on suuri merkitys koko elämän kestävällä liikuntapolulla. Taaperot ovat uteliaita tutkijoita ja he liikkuvat luonnostaan paljon. Aktiivinen arki kehittää pienen lapsen motorisia taitoja, joiden kehittyminen auttaa myös muiden taitojen kehittymisessä. Eri taitojen karttuessa lapsen arki myös helpottuu ja sujuvoituu.

Perhepäivähoitajille suunnattu koulutus antaa tietoa alle kolmevuotiaiden lasten liikkumisen edistämisestä teorian osalta sekä useiden käytännön vinkkien kautta.  Tule mukaan kuulemaan ja jakamaan ideoita mm. erilaisten tilojen hyödyntämisestä, välineiden käytöstä ja omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksista.


Seikkailuliikunta (3h)

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja ja kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.