Iltapäivä- ja kerhotoimijoiden koulutustarjonta

Lasten Liike -koulutukset

Ohjaaja saa koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun.

Lasten Liike -koulutuksessa painottuvat

 • lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta
 • fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät käytännöt
 • ohjauksen perustaidot ja ryhmän hallinnan sekä hyvän ilmapiirin luomisen keinot
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi

Lasten Liike – aloittelevat ja nuoret ohjaajat

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Koulutuksen kesto 6 tuntia. Ennakkotehtävä 1h, kontaktiosa 4h ja pienryhmä verkossa 1h (~1-3kk kontaktiosan jälkeen). Kontaktiosan jälkeen kokemuskorttitehtäviä.


Lasten Liike – kokeneet ohjaajat ja opettajat

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.
Koulutuksen kesto 4 tuntia. Ennakkotehtävä 1h, kontaktiosa 3h.


Lasten Liike -koulutukset ovat osa Olympiakomitean Lasten Liike toimintamallia, jolla halutaan lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikuntaharrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset tukevat tavoitteen toteutumista antamalla ohjaajille monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi. Koulutuksen käyneiden ohjaajien ryhmät ja seurat/ yhdistykset saavat käyttää Lasten Liike -tunnusta toiminnan markkinoinnissa

Liikuntaa ja toiminnallisuutta pienissä tiloissa (3h)

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan.

 • käytännön vinkkejä leikeistä ja peleistä pienissä tiloissa
 • ideoita iltapäivätoiminnan toiminnallistamiseen
 • omaehtoisen liikkumisen lisäämisen mahdollisuudet

Liikkujaksi, innosta vähän liikkuvat onnistumaan (3h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa.

 • Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys liikuntaan innostamisessa
 • Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
 • Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
 • Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen