Liikuntaleikkikoulun logo.

Liikuntaleikkikoulu

Laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen

Jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan tuhannet lapset ovat osallistuneet "Liikkari" Liikuntaleikkikoulu-toimintaan. Liikuntaleikkikoulu-konsepti tarjoaa laadukkaan ja helpon tavan urheiluseuroille, yhdistyksille, seurakunnille, päiväkodeille ja muille pienten lasten liikuttajille järjestää alle kouluikäisille lapsille monipuolista liikuntaa! 

Uudistetussa Liikkarissa ikäluokat ovat muuttuneet. Uusissa materiaaleissa tuntimallit ovat jaettu

  • 2–3-vuotiaiden Perheliikkariin,
  • 4–5-vuotiaiden Liikkariin ja
  • 6-vuotiaiden Liikkariin.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Ennen Liikuntaleikkikoulu-toiminnan aloittamista ohjaaja käy 16 tunnin Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen. 

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat liikunnan perustaitojen kehittyminen, leikinkehittely ja lasten monipuolisen liikunnan ohjaaminen.

Koulutuksen hintaan kuuluu ohjaajakansio, josta löytyy tiivis Liikuntaleikkikoulun teoriaperusta, 30 tuntimallia 2−3-vuotiaiden Perheliikkariin, 30 tuntimallia 4–5-vuotiaille ja 15 tuntimallia 6-vuotiaille. Lisäksi ohjaajakansiosta löytyy kehokortit sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit -opas, joka sisältää yli 100 uutta leikkiä ja vinkkiä!

Ohjaajien oikeuksien saaminen edellyttää koko koulutukseen osallistumista. Koulutukseen osallistuvan ohjaajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta. Alle 18-vuotias ohjaaja voi aluksi toimia toisena ohjaajana yhdessä täysi-ikäisen kanssa


Liikuntaleikkikoulun päivityskoulutus

Koulutus on suunnattu Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen jo aiemmin suorittaneille. Koulutuksessa esitellään vuonna 2018 toteutetut Liikuntaleikkikoulun uudistukset ja keskeiset toimintaperiaatteet.

Koulutuksessa tutustutaan uusiin toimintamalleihin ja materiaaleihin käytännön harjoitteiden avulla. Lisäksi koulutuksessa sivutaan ohjaajan työkalupakkia sekä Liikuntaleikkikoulun sovellusmahdollisuuksia varhaiskasvatukseen ja lajiseuroihin. Koulutuksessa perehdytään myös aikuisen aktiiviseen rooliin Perheliikkarissa, yhteistunnilla ja Liikuntaleikkikoulun ulkopuolella.

Osallistuja saa koulutuksessa uudistetun ohjaajakansion, joka sisältää tiiviin teoria-osion lapsen liikunnallisesta kehityksestä, 75 valmista tuntimallia sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit -oppaan.


Missä Liikuntaleikkikkoulua voi hyödyntää?


Liikuntaleikkikoulu varhaiskasvatuksessa

Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi päiväkodin omaa liikuntasuunnitelmaa ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Liikuntaleikkikoulun materiaaleja voi käyttää monella tavalla. Liikuntaleikkikoulun valmiita tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan, tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Liikuntaleikkikoulukoulutus täydentää ja syventää varhaiskasvatustyötä tekevien ymmärrystä lasten liikunnasta ja innostaa ja lisäämään lasten fyysistä aktiivisuutta. Valmiiksi mietityt, virkistävät ja näppärät liikuntaideat piristävät niin lasten kuin kasvattajien päivää!  


Liikuntaleikkikoulu urheiluseuroissa ja yhdistyksissä

Urheiluseurat ja yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa alle kouluikäisille toteuttamalla Liikuntaleikkikoulua. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen harjoittelua. Liikuntaleikkikoulun myötä seuran toiminta tulee tutuksi myös vanhemmille Liikkarin yhteistuntien myötä.

Liikkarissa liikutaan ikäryhmittäin: 2–3-vuotiaat liikkuvat Perheliikkarissa ja 4–5-vuotiaat sekä 6-vuotiaat liikkuvat omissa ryhmissään. Jokaisen ikäryhmän tuntimalleihin kuuluu yhteistunteja; Perheliikkarissa lapsi ja aikuinen liikkuvat joka tunnilla yhdessä, 4–5-vuotiailla aikuinen on mukana kerran kuukaudessa ja 6-vuotiailla vähintään kerran kaudessa.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit helpottavat ohjaajan työtä, sillä valmiit tuntimallit muodostavat kausisuunnitelmat usealle vuodelle. Tuntimallit on lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja ne etenevät lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti.