Harrastamisen Suomen Malli -aluehanke

Harrastamisen Suomen mallin aluehankkeen tavoitteena on edistää harrastemaisen liikunnan toteuttamista sekä kehittää harrastustoiminnan laatua. Hankkeessa luodaan toimintamalleja seurojen ja kuntien yhteistyöhön, lisätään harrastustoiminnassa mukana olevien ohjaajien osaamista sekä tuetaan yhdistyksiä harrastamista tukevan seuraorganisaation kehittämisessä. Liikunnan aluejärjestöt toimivat alueillaan toimijoiden verkottajina ja edistävät kuntatason yhteistyötä harraste liikunnan toteuttamiseksi. 

HLU:n konkreettisina toimenpiteinä ovat seuratapaamiset, pilottikuntien kanssa urheiluseurayhteistyön kehittäminen sekä ohjaajapolun pilotointi. 

Seuratapaamiset 

Hämeen Liikunta ja Urheilu kutsuu koolle urheiluseuroja, jotka ovat mukana Harrastamisen Suomen mallin (HSM) toimijana omassa kunnassaan. Mukaan voi tulla myös seuran edustaja, joka on pohtinut, miten seura pääsisi mukaan harrastuksen järjestäjäksi. Tapaamisen tavoitteena on löytää toimintamalleja seurojen ja kuntien yhteistyöhön, lisätä harrastustoiminnassa mukana olevien ohjaajien osaamista sekä tukea yhdistyksiä harrastamista tukevan seuraorganisaation kehittämisessä.


Hanketta toteuttavat seuraavat liikunnan aluejärjestöt:

 • Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (hankevastuu)
 • Etelä-Savon Liikunta ja Urheilu ry
 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • Kainuun Liikunta ry
 • Keski-Suomen Liikunta ry
 • Lapin Liikunta ry
 • Lounais-Suomen Liikunta ry
 • Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry