Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla toimiva liikunnan aluejärjestö. HLU tuottaa liikuntaa ja urheilua tukevia palveluja ja tekee liikunnan kehittämistyötä. Se on mukana lukuisissa verkostoissa paikallisistasolta valtakunnalliseen toimintaan.

 

HLU:n tehtävänä on:

  • lisätä lasten ja nuorten arjen liikunnallista aktiivisuutta
  • kannustaa ja aktivoida hämäläistä aikuisväestöä liikkumaan riittävästi
  • lisätä elinvoimaisten seurojen määrää ja tukea niitä kehittämään toiminnan laatua ja vaikuttavuutta
  • lisätä eri kohderyhmien osaamista koulutuksen, viestinnän ja materiaalituotannon keinoin
  • tuottaa palveluja, jotka edistävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista, vahvistumista ja kehittymistä


Visio:
"Hämeen Liikunta ja Urheilu – ajan hengessä, 
hämäläisen urheilun parhaaksi".