Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla toimiva liikunnan aluejärjestö. HLU tuottaa liikuntaa ja urheilua tukevia palveluja ja tekee liikunnan kehittämistyötä. HLU:n edustajia on mukana lukuisissa verkostoissa paikallisistasolta valtakunnalliseen toimintaan.

HLU:n tehtävänä on:

  • lisätä lasten ja nuorten arjen liikunnallista aktiivisuutta
  • kannustaa ja aktivoida hämäläistä aikuisväestöä liikkumaan riittävästi
  • auttaa ja tukea seuroja niiden kehittäessä toiminnan laatua ja vaikuttavuutta
  • lisätä eri kohderyhmien osaamista koulutuksen, viestinnän ja materiaalituotannon keinoin
  • tuottaa palveluja, jotka edistävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista, vahvistumista ja kehittymistä


Visio:
"Lisää liikettä ja parempia tuloksia"


Yhteiskuvassa HLU:n toimiston henkilökunta.