Jäsenyys

HLU:n jäsenistö muodostuu urheiluseuroista, lajiliitoista tai niiden rekisteröidyistä alueorganisaatioista, piirijärjestöistä, urheiluopistoista, kansanterveysjärjestöistä sekä muista liikuntaa tukevista organisaatioista. Kullakin organisaatiolla on HLU:n vuosikokouksessa yksi ääni.

Tutustu tästä tarkemmin jäsenyyteen, jäsenetuihin ja HLU:n jäseniin.