Matkalla liikkuvaksi kouluksi

Rekisteröityminen
Rekisteröikää koulunne Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen on maksutonta. 

Mentorointi (maksutonta tukea kouluille matkalla Liikkuvaksi kouluksi)
Tarvitseeko koulunne apua koulupäivän liikunnallistamiseen? Haluaako opettajakunta tai liikunnan kehittämisryhmä apua ideointiin ja suunnitteluun? HLU:lla on koulutettuja mentoreita (opettajia) valmiina tulemaan koulullenne ideoimaan liikkuvampaa koulupäivää. Mentorointi on koululle / kunnalle maksutonta palvelua!

Nykytilan arviointi
Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. 

Nykytilan arviointi on osa kärkihankeavustusten seurantaa. Avustusta saaneiden kuntien koulujen tulee täyttää nykytilan arviointi lukuvuosittain. Arvioinni tavoitteet ovat mm. koulussa; oman toiminnan ja koulun tilan näkyväksi tekeminen itsearvioinnin avulla, oman koulun toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää 

Liikkuva koulu -työpaja
Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta?

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.

Koskeeko tämä minua, kun en opeta liikuntaa?
Liikkuva koulu työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.
Tämä koko työyhteisölle suunnattu työpaja voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena


Lue lisää Olympiakomitean Lasten liike -iltapäiväkerhoista.

Suunnittelen liikuntaa -palvelun kautta löydät liikuntaleikkejä ja voit suunnitella liikuntatuokioita.

Lue lisää Liikkuva koulu -ohjelmasta.