Vaikuttaminen

HLU:n tavoitteena on omalta osaltaan vahvistaa liikunnan ja urheilun asemaa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä – keskeisenä toimintatapana on aktiivinen toimiminen erilaisissa verkostoissa.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vaikuttamisen tavoitteet

 1. Liikunnan yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen erityisesti paikallisella tasolla: kunnan liikuntatoimen aseman vahvistaminen ja kattavan liikuntapaikkaverkoston luominen ja turvaaminen alueellisesti.
 2. Elinvoimainen urheiluseura: Urheiluseuratoiminnan arvon tunnustaminen ja seuratyön monipuolinen tukeminen.
 3. Julkisen vallan ja kolmannen sektorin yhteiseen strategiaan perustuva jatkuva ja vuorovaikutteinen yhteistyö.

Mitä teemme?

 • Laadimme selvityksiä ja analyysejä, joiden avulla voidaan kehittää alueellista ja paikallista liikuntakulttuuria.
 • Kokoamme perustelumateriaaleja kuntien liikunnan talous-, hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista sekä toiminnan sisällöistä.
 • Olemme mukana objektiivisena osapuolena alueellisten liikuntastrategioiden valmistelutyössä. Kunnille on laadittu liikuntastrategiaopas.
 • Tuemme toiminnallisten, laadukkaiden ja yhteiskäyttöön soveltuvien liikuntatilojen rakentamista sekä pyrimme vaikuttamaan liikunnan eri käyttäjäryhmien mukanaoloon olosuhteiden suunnittelussa, luomisessa ja kehittämisessä.
 • Vaikutamme tilojen hinnoitteluun siten, että se tukee lasten ja nuorten edullista liikunnan harrastamista ja urheiluseurojen toimintaa.
 • Olemme mukana turvaamassa kuntien tukea seuratoiminnalle tarjoamalla työkaluja avustusprosessien ohjaamiseksi ja kehittämiseksi.
 • Toimimme ja viestimme vapaehtoistyön ja elinvoimaisen seuratoiminnan puolesta.
 • Olemme mukana luomassa uusia yhteistyömalleja julkisen vallan, yritysten ja seuratoimijoiden välille ja kehittämässä sopimuspolitiikkaa.
 • Vaikutamme osaltamme siihen, että HLU:n toimialueella on alueellisesti kattava liikuntapaikkaverkosto, joka on laadukas, käyttöasteeltaan korkea ja taloudellisesti ylläpidetty.

Vaikuttamisen kohteita ovat:

 • alueellinen liikuntasuunnittelu
 • kuntien liikuntastrategiat ja -suunnitelmat
  • liikunnan perustelumateriaalit
  • taloudelliset tilastot
  • maksu- ja taksalinjaukset
  • avustukset
  • harjoitusvuoro- ja olosuhdepolitiikka
 • julkisyhteisöjen, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö
Taivasta kohden kuvattuna, neljät kädet tavoittelevat yhteistä lentopalloa.

Uutiskirje KUNTA