Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana!

Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.

Kesto on 2–3 t, riippuen pidetäänkö paja vesona vai YS-aikana. 

Teemasisällöt ovat:

  • Nykytilan arvio hyödyntäminen Liikkuvan koulun kehittämisessä
  • Toiminnallinen oppiminen työkaluna (OPS)
  • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa (OPS)
  • Vanhempien osallisuus Liikkuva koulussa
  • Koulun oman hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen

Ennen työpajaa koulun tulee tehdä Liikkuvan koulun nykytilan arvio. 
Nykytilan arviointi tehdään ryhmätyönä:

  • esim. Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät
  • oppilaiden osallistaminen

Tilaa työpaja omaan kouluusi Hannamari Laitinen, hannamari.laitinen@hlu.fi