Työyhteisöpalvelut - Buusti360

Buusti360-logo.


Liikettä ja hyvinvointia työyhteisöön Buusti360-hyvinvointiohjelmalla

Buusti360 on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen toimintamallin työikäisten liikunta-aktiivisuuden kehittämiseksi. Se on koko Suomen kattava palvelu, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja hyvinvointia työyhteisöissä.

Työhyvinvoinnilla on merkittäviä vaikutuksia yrityksen toimintaan, tuottavuuteen ja tulokseen. Työelämän muutoksissa tarvitaan vahvaa osaamista, sitoutunutta henkilöstöä ja uudistumiskykyä. Buusti360-hyvinvointiohjelman työhyvinvointipalvelut voidaan vahvistaa koko työyhteisön voimavaroja haasteista selviämiseen.


Henkilöstön hyvinvointi on kilpailuetu

Buusti360-palvelu käynnistyy liikunta- ja hyvinvointiasioiden nykytilan kartoituksella, jonka pohjalta räätälöidään kunkin yrityksen tarpeisiin sopiva paketti. Toteutusta seurataan ja kehitetään tarpeiden mukaan.

Buusti360-palvelun kolme kohtaa: 1) kartoitus, 2) räätälöinti 3) seuranta jakehitys. Otsikoiden alla tarkennettu sisältöjä.


Räätälöimme joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksiin tai toteutamme yksittäisiä toimenpiteitä.

Olkaa yhteydessä: aikuis- ja terveysliikunnan asiantuntija Sampsa Kivistö, p. 040 7108 459, sampsa.kivisto(at)hlu.fi

Tarkemmin Boosti360-palvelusta sen omilta verkkosivuilta.

Buusti360 kokoaa yhteen Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijat kautta Suomen. Liikunnan aluejärjestöt ovat toimineet valtakunnallisten hyvinvointiohjelmien paikallisina toteuttajina yli kaksikymmentä vuotta.