Varhaisvuosien liikunnan koulutukset

Avoimet koulutukset

Koulutuksia varhaiskasvatukseen: 

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. 

HLU järjestää täydennyskoulutusta sekä tarjoavat työyhteisölle tai kunnalle koulutusta ja sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen. 

Koulutuksen tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen VASU2018:n  sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Maksuttomiin koulutuksiimme saamme tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä Tutustu varhaiskasvatuksen koulutusten sisältöihin 


Koulutuksia pienten lasten liikuntaan erilaisissa yhdistyksissä ja seuroissa:

Koulutuksen kautta kaikki pienten lasten kanssa toimivat saavat osaamista ja tietoa liikunnan ohjaamiseen. Koulutuksiin voivat osallistua esim. erilaisissa yhdistyksissä (MLL, 4H, seurakunta) ja urheiluseuroissa toimivat. Tutustu pienten lasten liikunnan koulutusten sisältöihin.