Varhaisvuosien liikunnan koulutukset

Avoimet koulutukset

Koulutukset varhaiskasvatukseen 

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. 

HLU järjestää täydennyskoulutusta sekä tarjoavat työyhteisölle tai kunnalle koulutusta ja sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen. 

Koulutuksen tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen. Tutustu varhaiskasvatuksen koulutusten sisältöihin.

Maksuttomiin koulutuksiin saamme tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

Koulutukset pienten lasten liikuntaan yhdistyksissä ja seuroissa

Koulutuksen kautta kaikki pienten lasten kanssa toimivat saavat osaamista ja tietoa liikunnan ohjaamiseen. Koulutuksiin voivat osallistua esim. erilaisissa yhdistyksissä (MLL, 4H, seurakunta) ja urheiluseuroissa toimivat. Tutustu pienten lasten liikunnan koulutusten sisältöihin.