HLU palkittiin pitkäjänteisestä terveysliikunnan kehittämisestä

5.11.2014Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 5.11. Helsingissä kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä alueellisesti sekä kiinteänä osana valtakunnallista verkostoa.

Lisäksi palkittiin viisi valtakunnallista terveysjärjestöä (Hengitysliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry sekä Suomen Sydänliitto ry) liikunnan huomioimisesta tärkeänä osana terveyden edistämistyötä.

Liikunnan olosuhteiden edistämisestä palkittiin Hyvinkään ja Jyväskylän kaupungit.

Palkinnot luovutti opetus- ja kulttuuriministeriössä liikunta-asioista vastaava ministeri, puolustusministeri Carl Haglund. Tilaisuuteen toi oman tervehdyksensä videon välityksellä myös peruspalveluministeri Susanna Huovinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

 

Liikunnan aluejärjestöt muodostavat vahvan valtakunnallisen verkoston

Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvistaneet paikkansa terveysliikunnan alueellisina agentteina ja moniosaajina. Yhdessä ne muodostavat vahvan valtakunnallisen verkoston KKI-kumppanuudelle. Liikunnan aluejärjestöt ovat liikunnan asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tekevät yhteistyötä paikallisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti. Työn tavoitteena on laaja-alainen liikunnan edistäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Liikunnan aluejärjestöt kouluttavat ja aktivoivat paikallisia toimijoita ja työyhteisöjä liikuttamaan, puhuvat liikunnasta päättäjille ja medialle, kokoavat verkostoja ja rakentavat palveluketjuja. Aluejärjestöillä on taito soveltaa yhteiset sisällöt omille alueilleen sopiviksi maakunnallisilla mausteilla höystettyinä.

Paikallistason toimijoiden aktivoiminen mukaan on terveysliikunnan edistämisen keskeisimpiä kulmakiviä toimintamallien jalkauttamisen ja kohdeväestön tavoittamisen kannalta. On tärkeää samalla tuntea paikalliset rakenteet, painotukset ja resurssit.

Liikunnan aluejärjestöt ovat työskennelleet ansiokkaasti KKI-ohjelman painopisteiden alueellisina tukipilareina, terveysliikunnan kehittäjinä ja verkoston kutojina. Aluejärjestöt ovat innovatiivisesti luoneet ja testanneet uusia avauksia, kuten SuomiMies seikkailee -kampanja, Liikkujan Apteekki -konsepti ja Tartu tilaisuuteen -liikuntapalveluketjun kehittäminen ja levittäminen terveydenhuollossa. Yhteistyö valtakunnallisten painopisteiden edistämisessä on konkretisoitunut muun muassa seminaari- ja rekkakiertueina sekä kuntien ja järjestöjen hankekonsultointina. Vuosien saatossa terveysliikuntatyö on noussut tärkeäksi osa-alueeksi Liikunnan aluejärjestöjen toiminnassa.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsee Liikunnan aluejärjestöt terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä sekä alueellisesti että kiinteänä osana valtakunnallista verkostoa.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön / RAY:n rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus.

Ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä aikuisia säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. KKI-ohjelma tukee paikallisia terveysliikuntahankkeita muun muassa myöntämällä taloudellista tukea. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

Lisätietoja
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi

 

Lähde: KKI-ohjelman tiedote