Seuratukea jaettiin lähes neljä miljoonaa

19.6.2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Valtionavustuksella seurat voivat palkata esimerkiksi ohjaajia ja valmentajia lasten ja nuorten liikuntaan sekä kehittää toimintaansa. Tuen avulla seurat sitoutuvat pitämään lasten ja nuorten säännölliset harrastamismaksut enintään 50 eurossa.

Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle 1205. Seuratuen vaikuttavuutta seurojen kehittämishankkeissa arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myös toiminnan laatuun kiinnitettiin huomiota. Seurat kehittävät toimintaansa kouluttamalla lasten ja nuorten liikunnan osaajia, vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimijoiden roolia sekä palkkaamalla henkilöstöä keskeisiin ohjaus- ja valmennustehtäviin.

Ministeriö myönsi seuratukea kaikkiaan 308 hankkeeseen ja 49 eri lajin toimintaan. Seuratuen avustuksella palkataan päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä 120 seuraan. Avustussummat vaihtelivat 30 000 eurosta 1 700 euroon.
Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Suoraan seuroille maksettavat avustukset siirtyivät samalla ministeriön jaettavaksi.

Seuroille myönnetty valtionavustus maksetaan seuran ilmoittamalle tilille lähiviikkoina. Kaikille hakijoille toimitetaan päätös myös postitse. Päätöskirjeessä on tarkemmat ohjeistukset valtionavustuksen käytöstä ja mahdollisen hakua pienemmän avustussumman osalta myös tarkennukset, mitkä ovat valtionavustuskelpoisia menoja.

Hämeen Liikunnan ja Urheilun alueella, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla, tukea sai 40 seuraa yhteensä 472 700 euroa.

HLU:n alueen seurat menestyivät kehittämishankkeiden avustusten jaossa kohtalaisen hyvin, toteaa HLU:n seurakehittäjä Timo Korsumäki.
Aluejohtaja Koskinen
jatkoi kehittyvän seurakentän tarvitsevan jatkossakin sekä kuntien että valtion tukea toimintansa kehittämiseen. Hyvä, että ministeri lupaa kasvavan trendin jatkuvan, hän lisäsi.


Ensi vuodelle hakua aikaistetaan. Seuratuki avataan hakuun joulukuussa ja haku päättyy alkuvuodesta 2014. Ministeriö tiedottaa asiasta verkkosivuillaan loppuvuoden aikana.