Liikkuva koulu -hankkeille avustusta runsaat puoli miljoonaa euroa

8.5.2012


Suurin yksittäinen avustus, 70 000 euroa, myönnettiin Tampereen kaupungin hankkeelle

tiedote 08-05-2012

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 533 973 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman kokeiluhankkeille lukuvuotta 2012-2013 varten. Avustettavia hankkeita on kaikkiaan 17. Hallitusohjelmaan sisältyvän Liikkuva koulu -ohjelman päätavoitteena on vakiinnuttaa kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri ja lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta.

 

 

Suurin yksittäinen avustus, 70 000 euroa, myönnettiin Tampereen kaupungin hankkeelle, joka tähtää liikunnallisia periaatteita noudattavaan, koko kaupungin perusopetusta ja varhaiskasvatuspalveluita koskevaan toimintamalliin. Tampere kehittää mallia yhteistyössä esiopetuksen, perusopetuksen, urheiluseurojen, UKK-instituutin ja Tampereen urheiluakatemian kanssa.

-Tampereen mallissa yhdistyvät useat tärkeät osa-alueet, kuten kaikkien lasten liikkumisen, kasvatuksen ja oppimisen edistäminen sosioekonomisesta asemasta riippumatta, paikallinen seuratoiminta, urheilijan polun mahdollistaminen akatemiayhteistyöllä sekä tutkimusosaaminen, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki toteaa.

Avustusten myöntöperusteissa etusijalla olivat yli 45 000 asukkaan kunnat. Kuntien koon lisäksi kiinnitettiin huomiota koulujen kokoon ja niiden liikuntaolosuhteisiin. Avustettaviin hankkeisiin tuli sisältyä muun muassa suunnitelmat fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiseksi koulupäivän aikana (min. 1 h/pv liikkumista), suosituksia tukevien koulupäivän rakennemallien luominen sekä toimenpiteiden laajentaminen muille kunnan kouluille.

Arhinmäen mukaan Suomessa on paljon hyviä käytäntöjä liikkumisen edistämiseksi kouluyhteisöissä.

-Nyt on tarpeen saada ne kiinteäksi osaksi koulujen jokaista arkipäivää. Tämä on velvollisuutemme, jotta voimme taata lapsillemme terveemmän tulevaisuuden. Onnistumisen kannalta avainasemassa on rehtorien ja eri hallintokuntien sitoutuminen asian edistämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki päätökset Liikkuva koulu -kokeiluhankkeista Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) sekä Liikkuva koulu -ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Liikkuva koulu ja koulupäivän liikunnallistaminen etenee suunnitellusti eri osa-alueilla. Vuosina 2010–2012 mallinnettuja hyviä käytäntöjä levitetään alueellisesti ja paikallisesti ELY-keskusten avustusten turvin. Valtakunnallisten Liikkuva koulu -kokeiluhankkeiden avulla kehitetään uusia, konkreettisia malleja fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisen koulupäivän mahdollistamiseksi. Erityishuomiota kiinnitetään yläasteikäisiin.

Vuosina 2012-2015 Liikkuva koulu -ohjelmassa painotetaan osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista, järjestöyhteistyötä, fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän käyttöönottoa sekä tutkimuksellisen tietoperustan vahvistamista. Lisätietoja:
-kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), paivi.aalto-nevalainen(at)minedu.fi, puh. 0400 759 403
-erityisavustaja Jussi Saramo, jussi.saramo(at)minedu.fi, puh. 041 503 4000

Lisätietoja lasten ja nuorten liikunnan tuesta OKM:n verkkosivuilta

Lisätietoja Liikkuva koulu -hankkeesta www.liikkuvakoulu.fi

Lähde: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/05/liikkuva_koulu_avustukset.html?lang=fi