HLU hakee pilottiseuroja kahteen kehityshankkeeseen

16.3.2017


Drop out -hanke nimensä mukaisesti saamaan nuoret jatkamaan mukana seuratoiminnassa ja kansainvälinen Gree play liikuntakasvatuksen esiin nostamista seuroissa.

HLU:lla on menossa kaksi kehityshanketta, joiden toteuttamiseen etsitään pilottiseuroja. Hankkeet ovat erillisiä, mutta niissä on paljon yhtymäkohtia, joten niitä voi toteuttaa joko yhdessä tai erikseen. Pilottiseurat voivat myös osallistua vain tiettyjen osioiden kehittämiseen. Ideana se, että, seura ottaa sen, mikä seuraa hyödyttää. Tarkoituksena ei ole hukuttaa seuroja hankehallintoon vaan auttaa seuroja oman toimintansa kehittämisessä.

Drop out kuriin -hanke (DOK-hanke) tähtää seuroissa olevan drop out -ilmiön vähentämiseen lisäämällä harrastetoimintaa sekä vertaisohjaajia. Hankkeen avulla on tarkoitus tavoittaa urheiluseuratoiminnan jättäneet sekä ne, jotka eivät vielä ole mukana toiminnassa ja selvittää heidän halukkuutensa osallistua matalan kynnyksen urheiluun.

Matalan kynnyksen toimintaa järjestetään lähellä, sopivaan aikaan ja vain muutaman kerran viikossa. HLU kehittää ja järjestää nuorille suunnatun vertaisohjaajien koulutuksen sekä rakentaa mallin seuratoimijan polusta. Tarkoituksena on myös selvittää erilaisia työllistämismalleja, joilla voitaisiin helpottaa seurojen kerhotoiminnan toteuttamista.

Green play -hankkeessa tarjotaan työkaluja liikuntakasvatuksen esiin nostamiseen ja toteuttamiseen urheiluseurassa. Valmennustoiminnan kehittämiseen on tarjolla mobiiliapplikaatio, jonka avulla harjoituksista voi antaa palautetta kaikki osapuolet: urheilijat, valmentajat, vanhemmat. Palautteista kerätään yhteenveto, joka kertoo visuaalisesti, miten valmennus on onnistunut.

Tarjolla on myös applikaatio, jonka avulla esimerkiksi turnauksessa annetaan arvosana vastustajasta, valmentajista, tuomareista ja yleisöstä. Palautteet voivat antaa kaikki edellä mainitut. HLU järjestää koulutuksen paitsi applikaatioiden käyttämiseen myös asian esiin nostamiseen seuratoiminnan parissa toimivien keskuudessa.

Seurat saavat siis hankkeesta avun oman laadullisen toimintansa parantamiseen. Rahaa emme voi jakaa, mutta seurat saavat koulutusta sekä HLU:n henkilökunnan ja hankeverkoston apua kehittämistyöhönsä. Seuroilta odotamme mielenkiintoa ja sitoutumista kehittämistyöhön sekä tietenkin kehittävää työotetta. Yksittäiset koulutukset ovat kestoltaan noin 3 tuntia. Lähtökohtaisesti me tulemme seurojen luo, jotta vapaaehtoistoimijoiden työmäärä pysyisi kohtuullisena.                              

Mikäli kiinnostuit ota rohkeasti yhteyttä: Jani Järvelin puh. 044 7748 880, jani.jarvelin@hlu.fi (Drop out) tai Sampsa Kivistö p. 0407108 459, sampsa.kivisto@hlu.fi (Green play)