Tukea nuorten työllistämiseen

12.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valmistelemassa rahoitushakua nuorten kesätyöllistämistä varten. Avustuksilla tullaan tukemaan nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämisestä ja kehittämisestä aiheutuvia palkka- tai palkkiokuluja. Avustusta voivat hakea tässä vaiheessa vain Liikunnan aluejärjestöt, ja ne toimivat kesätyötuen välittäjinä. Todennäköisesti seurahaku toteutuu huhtikuussa 2021, tällä hetkellä kartoitetaan kunkin alueen seurojen tarpeita ja mahdollisuuksia nuorten kesätyöllistämisessä.

Taustalla opetus- ja kulttuuriministeriön tukihaulle on, että korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitus on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne.

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • Lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä
  • Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • Samalla seuralla voi mahdollisesti olla useampi nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitus riittää OKM:n suunnasta

Kuten yllä on kerrottu, alueellisten hakemusten tekoa varten aluejärjestöt kartoittavat maaliskuun aikana alueensa seurojen tarpeita ja mahdollisuuksia nuorten työllistämisessä. Asia etenee vauhdilla, ja kannattaa seurata erityisen tarkasti oman Liikunnan aluejärjestön nettisivuja ja tiedottamista lähimpien viikkojen aikana.

Vastausaika kyselyyn päättyi 18.3.