Liikkeen lisääminen freesaa opiskelijaa ja koko oppilaitosta

14.5.2024

 

Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanke on tuottanut toisen asteen oppilaitoksien hyödynnettäväksi Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -kehittämisprosessin. Sen ydinajatus on saada opiskelijoille lisää liikettä vastapainoksi opiskeluun ja yhtäjaksoiseen istumiseen.

 

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -kehittämisprosessilla edistetään liikuntamyönteistä toimintakulttuuria ja lisätään liikettä toisen asteen oppilaitoksissa. Liikuntamyönteinen toimintakulttuuri pyrkii edistämään liikkumista ja kannustamaan aktiivisempaan arkeen parantaen samalla tuottavuutta opiskelupäivien aikana.

Yhtäjaksoisen istumisen tauottaminen lisää opiskelu- ja työhyvinvointia. Jo pienikin liike päivän lomassa parantaa keskittymis- ja oppimiskykyä sekä vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Virkistävä liike parantaa myös muistia ja lievittää stressiä niin kehossa kuin mielessä.

 

Lempäälässä lisää liikettä ja sosiaalista kanssakäymistä

Lempäälän lukiossa henkilökunta ja opiskelijat ovat ottaneet kehittämisprosessin vastaan oikein positiivisesti ja liikunnan lisääminen on kampuksella yksi suurista prioriteeteista. Prosessin myötä liikuntaa on saatu lisättyä viikoittaiseen kouluarkeen sekä koulussa järjestettäviin tapahtumiin.

 - Käytännössä olemme lisänneet opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla viikoittaista liikunta/pelikerhoa, jossa opiskelijat ja henkilökunta voivat harrastaa pienimuotoista aktiviteettia mm. erilaisten nopeuspelien muodossa, kertoo Lempäälän lukion yhteisöpedagogi Risto Pajari.

- Lisäksi Hämeen Liikunnan ja Urheilun vierailut kampuksella mm. lukion omassa In My BackYard -tapahtumassa sekä loppukesästä opiskelijoille järjestettävässä "Back To School" -tapahtumassa, sisältävät monipuolista, liikkumaan kannustavaa ohjelmaa, Pajari jatkaa.

Pelikerhoissa yhdistyvät hyvin liikunnan parhaat puolet eli hauska yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja sosiaalinen kanssakäyminen, mutta toisaalta opiskelijat ovat innostuneet myös kilpailemaan keskenään. Koko prosessista Pajari nostaa esiin mutkattoman yhteistyön HLU:n kanssa sekä tietenkin sen, että on voitu mahdollistaa opiskelijoille uudenlaisia liikunta- ja pelimuotoja, joille selvästi on ollut tilausta.

- Opiskelijoiden suullinen palaute liikuntahetkien yhteydessä on ollut oikeastaan pelkästään positiivista, Pajari iloitsee.

Jatkossakin hän arvelee Lempäälän lukiolla tarvittavan erilaisia koulutuksia niin henkilökunnalle kuin opiskelijoille!

Apua oman oppilaitoksen liikunnallistamiseen saa paikallisen Liikunnan aluejärjestön asiantuntijalta. He auttavat ja ohjaavat oppilaitoksen henkilöstöä kehittämisprosessissa. Prosessin aikana annetaan mm. uusia toimintamalleja, ajatuksia tauottamiseen sekä ideoita aktiivisempaan opiskelupäivään.  Aluejärjestöt toteuttavat myös koulutuksia sekä oppilaille että opettajille.

 

Ole yhteydessä: Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Hannamari Laitinen lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija, koulu ja opiskelu, p. 040 8414 229, hannamari.laitinen@hlu.fi

 

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -kehittämisprosessi

  • Tavoitteena on oppilaitosten liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistäminen.
  • Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijat tukevat lukion henkilöstöä kehittämisprosessissa.
  • Henkilöstö saa paremmat valmiudet toteuttaa liikunnallisia opiskelupäiviä sekä tukea työ- ja opiskeluhyvinvointiin.
  • Henkilöstö saa käytännön toimintamalleja, ajatuksia tauottamiseen sekä liikuntavälineitä ja valmiita ideoita toiminnan käynnistämiseen.
  • Oppilaitoksella on mahdollisuus liittyä osaksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa ja valtakunnallista verkostoa.
  • Kehittämisprosessi voidaan toteuttaa myös ruotsiksi.
  • Lisätietoja Liikkuva opiskelu -kehittämisprosessista saat oman alueesi aluejärjestöltä.

Liikunnan aluejärjestöt saavat tukea Lisää liikettä -hankkeeseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.