Maksuttomat tukipalvelut varhaiskasvatusyksiköille ja kunnille

29.10.2019


Koulutus on ammatillinen keino lisätä ja kehittää niin yksittäisen työntekijän kuin myös koko työyhteisön osaamista lasten liikuttajana. HLU on saanut Opetus-ja kulttuuriministeriön tukea Liikkuva lapsi varhaiskasvatus –hankkeeseen. Hankkeen kautta toteutetaan maksuttomia tukitoimia varhaiskasvatuksen yksiköille ja kunnille. Tarjolla mm. Apua uuden Ilo kasvaa liikkuen ohjelma-alustan käyttöön

Koulutuksia voi tilata omaan yksikköön/kuntaan.

 

TUKITOIMET VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖILLE JA KUNNILLE 

 

Vasuperustainen liikunta, liike ja liikkuminen –liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h).
Koulutuksessa läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. MAKSUTON.
 

Ilo kasvaa liikkuen -ohejlam tutuksi (1h)
Läpikäydään tiiviisti ohjelman lähtökohdat ja tavoite, siihen liittyminen, siinä eteneminen ja muita käytännön asioita. MAKSUTON.


Pienten askelten perehdytys (1½h)
Tutustutaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luo ymmärrystä ohjelmassa etenemisen ja osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. MAKSUTON.


Sparraus: innostusta liikkeen lisäämiseen (1½h)
Kohdeyksikön tarpeen mukaan tiivis kertaus Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta sekä viittaus varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Näiden jälkeen yksikön liikunnan arvopohjan työstäminen ja sen pohjalta ensimmäisen / seuraavan Ilo kasvaa liikkuen -askeleen ryhmäkohtainen työstäminen. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään. MAKSUTON