Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä

18.6.2019

Suomen Olympiakomiteassa on parhaillaan käynnissä kaksi johtajuuteen liittyvää koulutushanketta. Haku on käynnissä.

Molempien koulutusten tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa lisää naisia hakeutumaan urheilun johtotehtäviin.

Johtaa kuin nainen -koulutus on käynnissä vuosina 2019-2021 (loppuvuoteen). Koulutuksen kohderyhmänä ovat liikunnan ja urheilun valtakunnallisten tai kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviin tähtäävät naiset. Johtaa kuin nainen -koulutus on täydennyskoulutusta ja siihen osallistuvilla on kokemusta liikunnan ja urheilun parissa työskentelystä tai luottamustehtävissä toimimisesta. Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus on käynnissä vuosina 2019-2021 (alkuvuoteen). Koulutuksen kohderyhmänä ovat seura- ja aluetasolla toimivat naiset. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksessa luodaan konkreettisia keinoja, joilla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seuratasolta alkaen. Koulutus on tärkeä osa seurakehittämistä. Koulutus on saanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen.