Taloudellista tukea KKI-ohjelmalta Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle

4.3.2019


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 13 terveysliikuntahankkeelle ja yhdelle Liikunnan aluejärjestölle Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle, yhteensä 46 800 euroa.

 

 

Forssan Jalkapalloklubi ry:lle myönnettiin 1 400 euroa työikäisten monipuolisen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Hämeen Setlementti ry:lle myönnettiin 2 500 euroa henkilöstön liikuntatoiminnan järjestämiseen. JTA-Connection Oy:lle myönnettiin 2 000 euroa työyhteisön liikuntalajikokeilujen järjestämiseen. Kunnon Startti Oy:lle myönnettiin 5 000 euroa ruoka- ja puhtauspalveluyrityksen työntekijöiden hyvinvointiprojektin toteutukseen. Lastusten kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 700 euroa työikäisten kyläläisten matalankynnyksen liikuntaryhmän järjestämiseen. Lunddance ay:lle myönnettiin 1 800 euroa työikäisten kehonhallintaryhmien toteutukseen.

Salibandy Club Classic ry:lle myönnettiin 1 500 euroa työikäisten matalankynnyksen salibandyryhmien jatkamiseen. Sastamalan 1. apteekille myönnettiin 2 000 euroa vähän liikkuvien liikuntaryhmien perustamiseen. Seigikai ry:lle myönnettiin 2 500 euroa vähän liikkuvien aikidoryhmän järjestämiseen. Tampereen ammattikorkeakoululle myönnettiin 7 000 euroa henkilöstön hyvinvointimallin toteuttamiseen.  Tampereen IX Länsi Apteekille myönnettiin 900 euroa työyhteisön liikuntatoiminnan aloittamiseen. Tampereen Jumppatiimi TAJU ry:lle myönnettiin 2 000 euroa KimppaJumppa-liikuntaryhmien perustamiseen. Tawast Cycling Club – TCC ry:lle myönnettiin 2 000 euroa työikäisten pyöräilytoiminnan lisäämiseen.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

 

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 223 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 105 hankkeelle yhteensä 430 200 euroa. Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin taloudellista tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen yhteensä 248 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea on myönnetty kymmenelle hankkeelle yhteensä 217 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea voi hakea 31.3.2019 asti.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja
KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi

Lähde: KKI-ohjelman tiedote 26.2.2019