Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K –rahoitusta haettavana

15.1.2015

Kuva KKI-ohjelma.
Kuva KKI-ohjelma.

T&K-rahoitusta kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja/tai pyöräilyn edistämistä tukeviin hankkeisiin on nyt haettavana. Hakemukset on toimitettava perjantaihin 27.2.2015 klo 15.00 mennessä.

T&K-rahoituksella tuettavan hankkeen tulee tukea kohdealueen kävelyn ja/tai pyöräilyn strategian tai edistämisohjelman laadintaa, täytäntöönpanoa ja jatkotöitä tai muuten tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kunnassa tai seudulla poikkihallinnollisesti. Lisäksi hankkeessa tulee tutkia, kehittää, tuottaa tai pilotoida toimintatapaa, näkökulmaa tai ratkaisua, jota voidaan soveltaa muissakin kunnissa ja seuduilla.

Hakijana voi olla kunta, seututoimija, useampi kunta yhdessä tai jokin edellisistä yhdessä palveluntoimittajan ja/tai tutkimuslaitoksen kanssa. Hakijana voi olla myös pelkästään palveluntoimittaja tai tutkimuslaitos, mutta tällöin hakemuksen täytyy sisältää kunnan allekirjoitettu sitoumus työhön osallistumisesta.

Kyseessä on Liikenneviraston, ympäristöministeriön, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen T&K-rahoitushaku.

Lisätietoja hausta Liikenneviraston sivuilta.
 

 

Lisätietoja hakuprosessista antaa hakuprosessin koordinaattori Motiva:

Asiantuntija Sara Lukkarinen, sposti: sara.lukkarinen@motiva.fi
Asiantuntija Kaisa Kauhanen, sposti: kaisa.kauhanen@motiva.fi