Pyynikin koulu sai alueellisen Liikkuva koulu -koulupalkinnon

7.11.2014


Urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund on myöntänyt vuoden 2014 Liikkuva koulu -koulupalkinnot Tampereen Pyynikin yläkoululle, Liedon Ilmaristen yhtenäiskoululle, Ivalon ala-asteelle, Savitaipaleen Europaeuksen koululle, Sotkamon Salmelan koululle ja Kuopion Pihkainmäen koululle.

Kukin koulu sai 2 000 euron rahapalkinnon, joka tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Esityksen palkittaviksi oman alueensa vuoden Liikkuvaksi kouluksi ovat tehneet aluehallintovirastot ja niiden liikuntaviranhaltijat yhteistyössä alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa.

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.

Esimerkillisen koulun tunnusmerkkejä on muun muassa se, että koulussa on tehty muutoksia koulupäivän rakenteeseen, on verkostoiduttu eri tahojen kanssa, löydetty konkreettisia ja toimivia keinoja toiminnan vakiinnuttamiseen ja oppilaiden osallistamiseen sekä sovellettu tai kehitetty uudenlaisia oppimismotivaatiota parantavia opetusmenetelmiä.

 

Tampereen Pyynikin yläkoulun palkintoperustelut

Kohteena on ollut yläkoulu, joka on usein todettu liikuttamisen osalta hankalaksi ympäristöksi. Tässä koulussa toimintailmapiiri on muuttunut niin, että opettajat ja rehtori näkivät koulupäivän aktivoimisen mahdollisuutena, ei pelkästään uhkana. Yläkouluikäisten aktivoiminen onnistui, liikettä tuli viikkoon lisää ja käytävillä vietetty passiivinen aika väheni. Toimintaa pyörittävät oppilaat muutama opettajan arvokkaalla tuella; ei ole tarvittu erillisiä palkkauksia. Tämä helpottaa toiminnan vakiinnuttamista koulun ”normaaliksi” toiminnaksi. Koulussa on löydetty konkreettisia keinoja oppilaiden osallistamiseen. Näyttäisi siltä, että toiminta jää koulun rakenteisiin ja, että koululla on halua kehittää liikunnallistamista koko kouluyhteisössä. Toimintaan ei tarvita erillistä rahoitusta eli sen vuoksi idea on periaatteessa levitettävissä kaikkiin yläkouluihin. Tämän koulun kohdalla nähdään hyvin, miten paljon saadaan aikaan pelkästään asenteen ja toimintatapojen muutoksella.