Liikunnan asemaa osana varhaiskasvatusta vahvistettava - Liikkuminen on lapsen perusoikeus

31.5.2013


Lapsi tarvitsee vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa päivässä

Nykysuositusten mukaan alle kouluikäisen lapsen tulisi liikkua reipasta liikuntaa vähintään kaksi tuntia päivässä. Alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla tilanne on huolestuttava, sillä valtaosalla tämän ikäisistä lapsista suositukset jäävät toteutumatta. 3-6 -vuotiaista lapsista kolmasosa ei liiku riittävästi. Hoitopäivän aikana inaktiivista paikallaanoloa esiintyy jopa  60%. (Valtion liikuntaneuvosto)

Länsimaista yhteiskuntaa leimaava passiivisuuskehitys ulottuu pieniin lapsiin saakka. Laki lasten päivähoidosta (1973) säädettiin 40 vuotta sitten. Nykyisessä laissa lasten päivähoidosta todetaan, että päivähoidon tulee edistää lapsen fyysistä kasvatusta niin lapsen iän kuin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Liikunnan asemaa ei kuitenkaan ole lasten päivähoidossa määritelty tämän tarkemmin. Usein myös alueet, tilat ja välineistö eivät tue luontaista liikkumista. (Valtion liikuntaneuvosto)

Me Hämeen Liikunnassa ja Urheilussa autamme vastaamaan haasteeseen.  Tarjoamme liikunnallisia koulutuksia varhaiskasvattajille ja lasten ohjaajille taas avoimessa syksyn 2013 koulutustarjonnassamme tai tilauskoulutuksina omaan päiväkotiin. Tiedustele myös räätälöityä liikuntavarhaiskasvatuksen suunnitteluapua omaan kuntaasi.

Tiedustelut koulutuspäälliköltä, Brita Salmiselta p. 0207 482 604, brita.salminen(at)hlu.fi