Veikkauksen tuoton lasku vie liikunnalta 40 milj.€ - budjettiriihessä ratkaistaan kansalaistoiminnan tulevaisuus

3.9.2020

Liikunnan ja urheilun rahoitus on ennennäkemättömässä vaarassa. Valtiovarainministeriön julkaiseman valtion 2021 budjettiesityksen mukaan rahoitus laskisi 40 miljoonaa euroa, eli noin neljänneksen koko valtion liikuntabudjetista. Tämä tarkoittaisi suuria vaikeuksia kaikkien liikunnan osa-alueiden rahoituksessa kuntien liikuntatoimesta liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntajärjestöjen avustamiseen. Syksyn budjettiriihessä on löydettävä keinot liikunnan rahoituksen pelastamiseen.

Rahapelivoittovaroista kanavoitua rahoitusta tulee voida täydentää yleisillä budjettivaroilla. Rahoitus on turvattava, jotta liikunta ja urheilu voivat tuottaa jatkossakin terveyttä, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä. Suomessa liikunta on veikkausvoittovaroista riippuvaisin toimiala: noin 92 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan veikkausvoittovaroin (150 milj.).

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toimialueella, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, valtion tuki kohdistuu jokaiseen 33 kuntaan ja niiden tuottamiin liikuntapalveluihin. Lisäksi tänä vuonna tälle alueelle saatiin liikuntapaikkarakentamiseen tukea 3,5 milj.€ mm., yhteensä 20 hankkeeseen. Suurimmat tuet menivät Akaan ja Forssan liikuntahalleihin sekä Kangasalan jäähalliin. Huomionarvoista on myös, että valtion tuella kyettiin tukemaan kaikkiaan 17 pienempää hanketta, joista valtaosa on pienten paikkakuntien lähiliikuntapaikkoja. Valtion tuki kohdistui myös noin 70 alueen urheiluseuran kehitystyöhön, kaikkiaan noin 1 milj.€. Muun muassa kaikki nämä ovat nyt vaarassa. Uhattuna on kansalaistoiminnan jatkuvuus.

Liikunnalla ja urheilulla on huomattava merkitys koko yhteiskunnalle. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään kolmen miljardin kustannukset UKK instituutin johtaman selvityksen mukaan. Liikunnan lisääminen on yhteydessä käytännössä kaikkien suurten kansansairauksien ehkäisyyn – oli kyse tuki- ja liikuntaelinsairauksista, sydän- ja verisuonisairauksista tai jopa mielenterveysongelmista. Huippu-urheilu puolestaan on avaintekijä suomalaisten yhteenkuuluvuudessa ja elämyksissä. Noin neljä viidestä suomalaisesta pitää kansainvälistä urheilumenestystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Tilanteeseen on ratkaisuja. Ensimmäinen mahdollisuus on kompensoida rahapelituottovarojen menetystä yleisistä budjettivaroista. Tämä on helppo perustella. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys ei ole mitenkään sidoksissa rahapelaamiseen. Hallitusohjelmassa on myös sitoumus kompensoida arpajaislain muutoksesta aiheutuva veikkausvoittovarojen lasku. Tämä on tärkeä lupaus, jonka hallitus on antanut myös liikunnalle – yli miljoonan ihmisen kansanliikkeelle.

Toinen mahdollisuus on tilkitä Veikkauksen tuloutuksen laskua kanavoimalla tehokkaammin suomalaisten rahapelaamista Veikkaukseen. Tämä vaatii päätöksiä maan hallitukselta. Suomalaisten ei tarvitse pelata nykyistä enempää. Riittäisi, että ne, jotka pelaavat, pelaavat vastuulliseen kotimaiseen yhtiöön.

Liikunta- ja urheiluyhteisön on toki kehitettävä ja tehostettava toimintaansa esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaatiota. Liikunnan ja urheilun rahoitusongelma on ratkaistavissa. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa meillä on näkymä vahvistuvasta ja elinvoimaisesta liikuntakulttuurista. Se tuottaa menestystä, hyvinvointia ja iloa kaikille. Liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen on Suomen kansan yhteinen asia.

Veikkauksen tuloutuksella rahoitetaan tiedettä, taidetta, liikuntaa, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveystyötä sekä hevosalaa. Veikkaus ratkaisut tukevat kaikkia näitä toimialoja.


Ari Koskinen
Aluejohtaja
p.. 050 371 4999
ari.koskinen@hlu.fi