Urheiluseurat ja muut yhdistykset mukaan harrastamisen Suomen mallin toteutukseen – lasten toiveet toteutuksen pohjana

23.10.2020

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mukana ovat kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot.

Kunta tai kunnat yhdessä toimivat harrastamisen Suomen mallin koordinoijana ja voivat hakea valtionavustusta toimintaan. Avustushaku aukeaa 3.11.2020 valtakunnallisen harrastusviikon yhteydessä.

Toiminnan toteuttajia voivat olla mm. urheiluseurat, erilaiset yhdistykset, kunta ja koulut itse asiantuntevien ohjaajien mahdollistamana. Myös nuorten omaehtoinen toiminta tai esimerkiksi vertaisliikuttaja-toiminta valvotussa ympäristössä on mahdollista.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta.

Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta kiinnostuneiden urheiluseurojen kannattaa olla suoraan yhteydessä oman kuntansa liikunta- ja tai sivistystoimeen tai Liikunnan aluejärjestöön loka-marraskuun aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa toiminta on suunnattu perusopetuksessa (1.-9. luokilla) oleville lapsille ja nuorille.
Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoa harrastamisen mallista ja harrastusviikosta Olympiakomitean verkkosivuilla.