Seurojen ohjaajille ja valmentajille tarkoitettu Liikunnan aluejärjestöjen Tason I valmentajakoulutus on päivitetty

17.1.2023


Pitkän linjan ammattivalmentaja ja kouluttaja Sanna Erdoğanin (VAT, VEAT) johdolla on päivitetty ja uudistettu Liikunnan aluejärjestöjen tason 1 valmentajakoulutuskokonaisuus (VOK-1). Sisältötyö on perustunut Suomalaisen valmennusosaamisen malliin, johon on liitetty mukaan Eurooppalaisen valmennuksen viitekehys (European Sport Coaching Framework) ja uusimmat alan tutkimustulokset.


VOK-1-koulutuskokonaisuudessa kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tätä tukee prosessinomainen koulutus, jossa teoriaa yhdistetään käytännön valmennustyöhön ja jatkuvan kehittymisen ideologiaan.

- Keskeisenä tavoitteena on keskittyä valmentajana osaamisen lisäämiseen, jonka kautta voi vaikuttaa myös urheilijan kehittymiseen. Koulutus keskittyy yksittäisen harjoituksen laadukkaaseen toteuttamiseen osana liikunnallisia tai urheilullisia elämäntapoja. Urheilijalähtöisen toimintatavan lisäksi keskitytään valmentajan hyvinvointiin ja jaksamiseen, kertoo Erdoğan, joka tekee tällä hetkellä myös väitöskirjaa urheiluvalmentajista.


Sisällöissä huomioitu lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentamisen erityispiirteet


Aluejärjestöjen valmentajakoulutuksia voidaan sisällyttää lajista riippuen lajiliiton omaan tason 1 koulutuksiin. Koulutuskokonaisuus täydentää sisällöillään lajien omia koulutuksia ja tarjoaa mahdollisuuden pohtia valmentamista myös muiden lajien osallistujien kanssa. Yleisesti ajatuksena on saada osallistujille valmiudet luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.

Kokonaisuus sopii ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat jo hiukan kartuttaneet ohjauskokemusta tai käyneet ohjauksen alkutaipaleen koulutuksia, esimerkiksi Lasten Liike -ohjaajakoulutuksia. Tason 1 valmentajakoulutus tarjoaa siis hyvän jatkon valmentajan polulla.

- Valmentajien ja ohjaajien osaamiseen panostaminen on seuralle kannattavaa, koska se muun muassa madaltaa kynnystä lähteä valmentajanpolulle, motivoi jo toiminnassa mukana olevia sekä parantaa harjoitusten laatua, toteaa Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Aino-Maija Siren.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset koulutukset on rakennettu lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentajille huomioiden valmennettavan yksilön tai ryhmän toimintaympäristö ja erityispiirteet. Lasten ja nuorten parissa valmentaminen on hyvin erilaista kuin aikuisten parissa. On huomioitava muun muassa fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu, ohjaamisen taidot kuin harjoittelun perusteet.

Koulutuksiin liittyy vahvasti myös ennakkotehtävät sekä koulutuksen jälkeen tehtävät oppimistehtävät

- Koulutuskokonaisuus on rakennettu nykyaikaisemmaksi, ei ole enää pelkkiä luentoja ja käytännönharjoituksia, vaan enemmän osallistamista ja osaamisen lisäämistä myös ennakko- ja oppimistehtävien myötä, kertoo Aino-Maija Siren.

- HLU toteuttaa VOK-koulutuksia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella niin tilauskoulutuksina kuin avoiminakin koulutuksina. Tilauskoulutuksissa pyritään aina huomioimaan tilaajan laji ja muokkaaman koulutusta sen mukaisesti, kertoo seurakehittäjä Kaisa Björn.


Kevään 2023 HLU:n avoimet koulutukset:

VOK1 Suunnitellen laatua harjoitteluun 16.3.2023 klo 17-20, TAMPERE

VOK1 Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu 22.4.2023 klo 9-17, TAMPERE


VOK-1 koulutuskokonaisuuden kaikki sisällöt.

Yhteiset koulutukset lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentajille

  • Minä valmentajana
  • Suunnitellen laatua harjoitteluun
  • Taitojen oppiminen
  • Opetustyylit ja ohjaaminen

Lasten ja nuorten valmentajille suunnatut koulutukset

  • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä
  • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet
  •  Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Aikuisten valmentajille suunnatut koulutukset

  • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit
  • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta
  • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa

Koulutusten kuvaukset löytyvät täältä.


Lisätietoja: 
Kaisa Björn, seurakehittäjä, Hämeen Liikunta ja Urheilu, p. 044 774 8827, kaisa.bjorn@hlu.fi


Teksti: Minttu Koivumäki Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry