Liikuntatutorit vahvistamassa opiskeluyhteisön liikkumista ja hyvinvointia

9.11.2021

”Toivottavasti koronan jälkeen ei jatkettaisi heti opintoja silleen, et mitään ei olis tapahtunukkaa”. Näin opiskelijat kommentoivat palattuaan takaisin etäopiskelun jälkeen oppilaitoksiin. Yhteisöllisyydelle ja ryhmäytymiselle on suurempi tarve kuin koskaan ennen.


Eletään uutta normaalia, aikaa koronan jälkeen. Vuoden 2021 kouluterveyskyselystä tulee ilmi, että lukion 1. ja 2. luokkalaiset sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat kokevat vaikutusmahdollisuuksiensa koulussa laskeneen. Myös LIITU 2020 -tutkimuksessa nousee esille, etteivät lukiossa opiskelevat nuoret kokeneet omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa opiskelupäivän aikaisen liikkumisen suunnitteluun ja toteutukseen.  Kouluterveyskyselystä nousee myös esille, että yhä useampi lukiolainen ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva tuntee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti.

Huolena nuorten hyvinvoinnin suhteen on passiivinen elämäntapa. Lukiolaisista 67 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 61 prosenttia viettää valveillaoloajastaan istuen tai makuulla. Liikkeen lisääminen nuorten päiviin on tärkeässä roolissa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja tulevan työkyvyn kannalta. (LIITU 2020).

Liikuntatutor-toiminta on hyvä alku opiskelijoiden osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelupäivien liikkeen lisäämisen edistämiseksi. LIKES-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan liikuntatutor-toiminta on vahvistanut yhteisöllisyyttä ja lisännyt liikkumista oppilaitoksissa. Toiminnasta on saatu myönteistä palautetta niin opiskelijoilta, liikuntatutoreilta kuin henkilökunnalta.

Liikuntatutor-toimintaa on käynnissä valtakunnallisesti ja hyviä toimintamalleja on oppilaitoksissa paljon ympäri Suomea. Toiminnan kehittymiseksi ja vakiinnuttamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä toimenpiteitä.

Liikuntatutorit tarvitsevat tuekseen opetushenkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja toiminnan opinnollistamista. Tärkeää on pohtia yhdessä toiminnan merkityksellisyyttä ja hyötyjä koko opiskeluyhteisölle. Toiminnalle voi löytyä erilaisia merkityksiä ja näkökulmia riippuen siitä, mistä roolista opiskeluyhteisössä toimintaa arvioi. Vaikuttavan hyvinvoinnin edistämisen takaamiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, yhteistä suunnittelua ja viestintää. Liikunnan aluejärjestöjen Liikuntatutor-koulutus on yksi keino, jonka kautta toimintaa voi suunnitella ja toteuttaa jatkuvan kehittämisen periaatteella. Liikuntatutorit ja Liikkuva opiskelu -toimintaa edistävä opetushenkilöstö tarvitsee kiitosta ja arvostusta sekä resursseja tekemäänsä työhön.

Nyt jos koskaan on tilausta yhdessä tekemiselle ja kaikkien mukaan ottamiselle! Kuinka juuri Sinä tartut tilaisuuteen?

Lisää näkökulmia ja ajatuksia opiskelupäivän aikaisesta liikunnasta ja hyvinvoinnista kuullaan Liikunnan aluejärjestöjen maksuttomassa Tour de opiskelu -webinaarissa 24.11.2021 klo 12.00–14.00. Mukana ohjelmassa on myös Savonlinnan lyseon Liikuntatutor-toiminta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan inspiroivaan päivään.


Teksti: Elina Setälä, Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu & Anna Parta, Etelä-Savon Liikunta


Lähteet:

  • Kouluterveyskysely 2021, Tilastoraportti 30/2021, 17.9.2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
  • Liikuntatutorit opiskelijoiden vertaisliikuttajina. Selvitys liikuntatutor-toiminnasta Liikkuva opiskelu -hankkeissa. Marianne Turunen, Katariina Kämppi, Virpi Inkinen & Kaarlo Laine. 2020. Likes.
  • Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa, LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Sami Kokko, Riikka Hämylä & Leena Martin (toim.) Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:1

*****

Liikkuvan ja aktiivisen opiskelupäivän edistäminen on yksi osa Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanketta. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisätietoja: www. liikunnanaluejarjestot.fi


Ohjelma

12.00 Seminaarin avaus - Liikunnan aluejärjestöjen terveiset
Anne Kekäläinen, lasten ja nuorten liikunnankehittäjä, Pohjois-Savon liikunta                                      

12.05 Liikkuva opiskelu lisää liikettä ja opiskelukykyä
Johanna Kujala, johtava asiantuntija, Liikkuva opiskelu -ohjelma, Opetushallitus

Opiskelijat kaipaavat tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin. Mihin ajankohtaisiin tarpeisiin Liikkuva opiskelu -toiminnalla voidaan vastata?  

12.20 Mitä on hyvinvointijohtaminen?
Aki Puustinen, Muuramen lukion rehtori, FinEduAI-tekoälyhankkeen koordinaattori, valmentaja, yrittäjyyslukio                                                      

Puheenvuorossa pohditaan ilmapiirin ja hengen merkityksen tärkeyttä johtamisessa ja esihenkilötyössä. Henkilöstön työn merkityksellisyys vaikuttaa suuresti suoraan opiskelijatyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen.

Maistiainen Tauoilla energiaa opiskeluun -koulutuksesta
Anu Muurinen, CLIL-opettaja, oto-kouluttaja, Liikunnan aluejärjestöt                                                            

12.50 TaikaShow
Aatu Itkonen, taikuri, Talent Suomi -semifinalisti 2021

13.10 Case: Savonlinnan lyseo – Liikuntatutoreilla lisää liikettä opiskelupäivään 
Rea ja Hannu Soini, lukion liikunnanopettajat, Ida Hirn, Anna Ruuskanen ja Nuutti Happonen, liikuntatutori

Miten Savonlinnan lyseon lukion liikuntatutortoimintaa suunnitellaan? Miten Lyseo Tour -liikuntakalenteri rakennetaan ja liikuntatutoreita rekrytoidaan? Puheenvuorossa esitellään toimivia käytänteitä muun muassa liikunnallinen joulukalenteri, liikunnalliset toimintapäivät ja teemaviikot.  

13.30 Maistiainen Tauoilla energiaa opiskeluun -koulutuksesta
Anu Muurinen ja Anne Kekäläinen, Liikunnan aluejärjestöt

13.35 LPR² Hyvinvointiviikko etänä
Karoliina Ahtiainen, Lappeenrannan lukioiden hyvinvointikoordinaattori                                                       

Lappeenrannan lukiot ja Sampo ammattiopisto järjestivät toisen asteen oppilaitosten hyvinvointiviikon etätoteutuksella. Tapahtumaviikko piti sisällään ohjattuja taukohetkiä, treenejä ja vierailevia puhujia. Kantavana teemana oli opiskelijoiden mielen hyvinvointi, sillä tapahtumaviikolla vietettiin myös Opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Puheenvuorossa kerrotaan hyvinvointiviikon suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioinnista.

13.55 Päätössanat